CINB550 Практика "Зимна школа"

Анотация:

• да провокира създаването на разнообразна по жанрове и по форма аудиовизуална продукция;

• да повиши професионалната квалификация на студентите като провокира към работа в маргинални условия /нисък бюджет, липса на достатъчни технически средства/

• отчасти да материализира теоритичните познания на студентите

• да изгради съответни технически умения

• реализацията на всяко аудиовизуално произведение е плод на задълбочени теоретични познания в съчетание с умения за съответно използване на кинематографските изразни средства. В този смисъл за обучението на студентите е от голямо значение освен вътрешните обсъждания с преподаватели и колеги, поне веднъж в годината да бъдат пуснати “да плуват в дълбокото”, да усетят възможностите си в реална снимачна атмосфера.

• да провокира създаването на разнообразна по жанрове и по форма аудиовизуална продукция;

• да повиши професионалната квалификация на студентите като провокира към работа в маргинални условия /нисък бюджет, липса на достатъчни технически средства/

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

проф. Людмил Христов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• след успешното завършване на курса студентите следва да имат по-съвършени критерии за реализация и оценка на аудиовизуална продукция /чужда и собствена/

2) могат:

• да реализират авторски филм в различен жанр

• да работят в маргинални условия /нисък бюджет, липса на достатъчни технически средства/

• да работят в екип и субординация във филмовата продукция

• да прилагат съответни технически умения - използването на всички операторски изразни средства


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• студентите следва да имат практически умения за работа със снимачна видеотехника и комуникативни способности за работа в екип.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на курса

1. Снимки в натура и в интериор

2. Снимки в различни светлинни условия – ден и нощ

3. Снимки в маргинални светлинни условия – режим

4. Многокамерно снимане

5. Снимачни техники при заснемане на различни жанрове

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И МЕТОДОЛОГИЯТА:

1. Провеждане на конкурс за сценарни проекти за къси литературни форми от всички жанрове.

2. Селектиране на проектите.

3. Избор на участниците.

4. Провеждане на всички етапи във филмопроизводството с изключение на постпродукцията.

5. Смяна на функциите по време на изпълнението на филмовия проект.

Литература по темите:

1. Головня, А.Д., О кинооператорском мастерстве, Москва, 1970.

2. Пкий, Ф.С., Цветоведение и цветовоспроизведение, Москва, 1970.

3. Волосов, Д.С., Фотографическая оптика, Искусство, Москва, 1971.

4. Гребенников О. Ф., Киносъемочная аппаратура ,Пашиностроение 1971 г.

5. А. Мелик-Степанян,Проворнов , Детали и механизмы киноаппаратуры , Ленинград 1980 г.

6. Улман, Алфред, Фототрикове, Техника, София, 1977.

7. Гольштейн, Л. Г., Сенотов, Г. П., Лейбов, Я.Л., Глебов, В. А., Комбинированные киносъемки, Искусство, Москва, 1978.

8. Кудряшов, Н. Н., Специальные киносъемки, Искусство, Москва, 1979.

9. Иофис, Е. А., Фото-кино-техника. Энциклопедия, Москва, 1981.

10. Гордийчук, И. Б., Снятиновская, Л.Ф., Техника съемки в искусстве кинооператора, Искусство, Москва, 1983.

11. Плужников, Б. Ф., Искусство комбинированных киносъемок, Искусство, Москва, 1984.

12. Лазаров Н. С., Комбинирани снимки в Студио Магически Екран

13. Лазаров Н. С. , Изкуство и техника на визуалните ефекти – 20008. American Film, May 1985, J. Callahan, “I Have the Feeling We’re Not in Kansas any More”.

14. American Cinematographer, January 1985, N. Lee, Video Effects for 2010.

15. Smith, Thomas G., Industrial Light & Magic. The Art of Special Effects, Ballantine Books, New York, 1986.

16. Hutchison, David, Film Magic. The Art and Science of Special Effects, Prentic Hall Press, New York, 1987.

17. American Cinematographer, November 1968, Front Projection is the Big News of the Day.

18. American Cinematographer, December 1987, Masters of Matte Photography.

19. Милев Неделчо, Теория на елементите на киното

20. Карайорданов Георги, Кино и тв. Операторство

21. Димитров Венец, Проблеми на операторското творчество

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 70%

УСТЕН ИЗПИТ 30%