CASB500 Самостоятелна работа "Кино и телевизионна режисура"

Анотация:

Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

проф. Мариана Евстатиева-Биолчева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: