CINB504 Продуциране и режисура на тв реклами

Анотация:

Курсът представя характерните особености на съвременната аудиовизуална реклама. стедентите навлизат в практическите аспекти на рекламното продуциране и разпространение

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

 Николай Илиев  

Описание на курса:

Компетенции:

1. Знаят технологичните и творчески аспекти на производството и разпространението на телевизионна, кино и интернет аудиовизуална реклама

2. Могат самостоятелно да режисират тв реклама


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Професионални носители на аудиовизуална информация

2. Взаимоотношения между рекламодател, рекламна агенция, продуцент, медия агенция, медии. Екранната реклама като част от обща рекламна стратегия.

3. Проучване на продукта, конкурентите, пазара, таргет групата. Литературен сценарий и сториборд за реклама

4. Предподготовка. Кастинг, локации, проекти, технологии

5. Предподготовка. Режисьорски сценарий и сториборд

6. Практическо заниятие по създаване на режисьорски сценарий и сториборд

7. Предподготовка. Кастинг, локации, проекти, технологии, бюджет

8. Подготвителен период. Формиране на екип, технически проби, репетиции, съдаване на декор, реквизит, костюми

9. Снимачен период. Работа на режисьора с оператор, художник, актьори, творчески и технически екип

10. Снимачен период. Специални видове снимки- каскади, пиротехника, въздушни и подводни снимки

11. Постпродукция. Монтаж на картината, озвучаване, запис на музика, монтаж и смесване на звука, визуални ефекти, компютърна анимация

12. Програмиране на рекламите в телевизиите, интернет и кинотеатрите. Юридически, технологични и творчески аспекти

13. Екранната реклама в дигиталната ера

14. Дискусия по всички теми

15. Обсъждане на курсови работи

Литература по темите:

1. Монтажът на аудио-визуалното произведение- Светла Фингова

2. Огилви за рекламата- Дейвид Огилви

3. Да напишеш сценарий Светла Христова

4. Изповедите на един рекламист- Дейвид Огилви

Изкуство и техника на визуалните ефекти- проф. Николай Лазаров

Средства за оценяване:

Курсова работа 1

Курсова работа 2