CASB705 Самостоятелна работа "Режисура на монтажа"

Анотация:

Самостоятелната работа трябва да показва знания и умения в областта на драматургията, режисурата и най-вече - на монтажните правила и прийоми при създаването на кратък игрален или дзокументален филм.

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

доц. Юлия Кънчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще са способни да анализират различни типове и жанрове в игралното и документалното кино

Те ще могат да подготвят и реализират проект за кратък игрален или документален филм


Предварителни изисквания:
Базисна кинокултура

Компютърна грамотност и познаване на поне една монтажна компютърна програма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Филмът - драматургия или визия?

Варианти на разкадровка и работна книга

Шапки към целия сценарий и отделните епизоди

Кастинг - предизвикателствата на героите и артистите

Оглед на места за снимки

Режисьорски план и книга

Календарно-постановъчен план - реален и съответен

Бюджетът - рамките на фантазията и реалността

Рекламата - новиятк живот на произведението

Фестивалите - шансът на автора за съизмерване

Литература по темите:

Всяка литература на кинематографична тема

Средства за оценяване:

15 ноември -сценарий за игрален или документален филм

15 януари - режисьорска книга или план

15 април - уточнени места за снимки, герои, актьори, епизодици, реквизит, снимачна техника

15 юни - груб вариант на игралния/ или документалния филм

05 юли - завършен постпродукционно проект