MBAM072 Самостоятелна работа: Финансови институции

Анотация:

Цел на самостоятелната работа е да запознае студентите с финансовата система и дейността на институциите (банкови и небанкови). Студентите ще се запознаят с нормативните актови, регулиращи дейността на финансовите институции и ще анализират дейността им по официалната публична информация.

прочети още
Счетоводство и одитинг

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" повече по конкретен проблем от областта на финансовите институции;

" по-добре да боравят с методите от тази научна област;

" съдържанието на по-широк кръг специализирана литература;

2) могат:

" да поставят конкретен научен проблем;

" да структурират научна разработка;

" да оформят научно изследване.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Същност, организация и регулация на

Централни банки

Търговски банки

Ипотечни банки

Инвестиционни банки

Инвестиционни фондове

Пенсионни фондове

Застрахователни дружества

Литература по темите:

По избор на студента

Средства за оценяване:

Оценяване на зададен казус.