CINB002 Изразни средства на оператора в киното и телевизията

Анотация:

Проектът има за цел да изгради умения и да постави студентите в условията на реална снимачна дейност с каквато биха се сблъскали в своята ежедневна практика на кино и ТВ творци. Следвайки пълната последователност на кинематографичния процес от идеята през създаването на сценарий, снимачен календарен план, самия процес на заснемане и се стигне до постпродукцията и готовия филмов продукт.

Импресията като художествена форма дава свобода при подбора на изразни средства.

За успешно защитаване на проекта студентите трябва да представят: анотация на импресията, уточнителни фотоси от местата на снимките, примерно писмо за получаване на разрешение за снимане, календарен снимачен план, заявка за необходимата техника, а след това да демонстрират готовия филмов продукт и в устна форма да защитят използваните творчески решения

Импресията трябва да се състои от четири миниатюри-епизода

1 епизод, описание на място

2 визуален анализ - за човек или група хора /живи същества – домашни любимци, диви животни/

3 епизод с развитие във времеви отрязък

4 епизод импресия със ситуация

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

гл. ас. Николай Милев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят

Как да подбират необходимата техника и как да следват последователността в която се създава художественото произведение

2. Могат

Подбират подходящи сюжети, да подготвят снимачния процес, да се справят с организирането на снимките. Да боравят с кино и видео техника, да изграждат грамотно изобразително решение – в техническо и творческо отношение


Предварителни изисквания:
- да знаят на базово ниво как да боравят със снимачна техника

- да имат оснвни познания за монтаж на кадри и сцени

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Предснимачен период

- избор на тема и конкретизация.

- Цел на импресията и средства за постигането и. Изясняване на подхода за създаване на определено внушение.

- Проучване на бъдещата снимачна площадка и преценяване на подходящия период за снимане. Уточнителни фотоси

- Набелязване на евентуалните проблеми които биха възникнали по време на снимките и начини за тяхното отстраняване.

- Проучване за нужда от евентуално разрешение за снимане и подготвяне на уведомително писмо-молба

- Създаване на календарен план график за снимките

-= Намиране на подходящата техника за заснемане и постпродукция и написване на заявка

2. Снимачен период

- Подготовка на техниката и снимачния екип за снимките.

- Разполагане на техниката на терен. Подбор на подходяща гледна точка съобразно нережисираната предкамерна действителност

- Описване на вече заснетите обекти и преценяване на необходимостта от промени в предварително набелязаните снимачни идеи.

- Избор на подходяща снимачна стилистика

- Грижи за вече заснетия материал

3. Постпродукционен период

- Подбор на подходяща монтажна система съобразно вече заснетия материал

- Прехвърляне на материала и създаване на резервно копие. Опис на заснетото и създаване на монтажен план.

- Подреждане на заснетия материал и груб монтаж

- Преглеждане на първия вариант на монтажа и обсъждане на нужните корекции

- Фин монтаж и прецизиране и обработка на монтажните преходи. Подлагане на подходящо звуково оформление, баланс на звука. Създаване на надписи.

- Финална версия, подбор на подходящи параметри на „мастър” копието на творбата и на копията за демонстрационни цели и уеб презентиране.

- Грижи за архивното копие и суровия, немонтиран материал

Литература по темите:

Г. Карайорданов Кино и телевизионно операторско майсторство 1999

А Головня Майсторството на кинооператора 1971

А.Тасев, Л.Халачев Киносъоръжения и техника на киноснимки 1980

Б.Манов Теория на киноизображението 1996

В.Димитров Проблеми на операторското творчество 1997

Н.Лазаров Изкуство и техника на визуалните ефекти 2000

С.Шишманова Цифрови камери 2002

С.Шишманова ТВ техника и технологии 1992

В.Кацев Композиция на кинокадъра 1981

С.Стефанов Светлочувствителни материали и светлофилтри 1980

Л.Халачев Драматургия на цвета в киното 1987

Е.Рашев Светлината в практиката на филмовия и ТВ оператор 2002

THE STUDENT FILMMAKER'S HANDBOOK ©Eastman Kodak Second Edition 1991