CASB854 Технология на звука в киното и телевизията

Анотация:

Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

 Ивайло Нацев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

КОНСПЕКТ ПО „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗВУКОЗАПИСА”, ЕСЕН 2012/13

1. Общи звукови понятия, термини и величини

• определение за звук

• скорост на звука в различни среди и агрегатни състояния

• ниво на звуково налягане; единица мярка децибел (dB)

• таблица за съответствие м/у dB и числа; таблица на звукови налягания на по-разпространени звукови източници – праг на чуваемост и на болка

• Единица за честота (Hz); честотна характеристика на устройства;

• Криви на чуваемост и Loudness

2. Акустика на помещение, студийна акустика, реверберация

3. Електроакустични преобразуватели – микрофони

• Видове, според начина на работа – динамични, кондензаторни – принципни схеми; „фантомно” захранване

• Видове, според характеристиката им на насоченост – кардиоиди, окръжност, осмица и др.

• Популярни марки и модели на микрофони за филмов звукозапис

• Микрофонни аксесоари – държатели, ветробрани – видове

• Балансирани и небалансирани аудио сигнали; стандартни видове конектори и куплунги за пренасяне на бал. и небал. звукови сигнали

• Микрофонни техники за многоканален звукозапис – A-B, X-Y, M-S

4. Електроакустични преобразуватели – високоговорители

• видове, начин и схема на работа

• озвучителни тела – видове

5. Усилвателни устройства, честотни коректори и еквалайзери

6. Аналогови и цифрови сигнали и устройства – сравнения

• аналогови сигнали – определение

• цифрови сигнали – основни характеристики – семплираща честота и битова резолюция; честота на Найкуист; начин за дигитализиране на аналоговите сигнали

• проблеми при цифровите сигнали – квантов шум и грешка; aliasing

• основни плюсове и минуси на аналоговите и цифровите сигнали – сравнения

7. Видове звукозаписни устройства - аналогови и цифрови; лентови, на хард диск, „мемори” карти, CD и/или DVD – разпространени модели и марки в кинопроизводството.

8. Синхронизиращи сигнали – тайм код (TC)– видове (LTC, VITC); Word Clock

9. Аудио компресии със и без загуби – MP3 и FLAC

10. Основни понятия и термини при филмовия звук

• sound design – определение

• видове звук в киното – естествен, директен звуk; охарактеризиращ; буквален и недействителен (коментарен); въвеждащ; свръхреален; хиперболизиран; атмосфера и “room tone”; ADR и Foley

• звук от терен (location sound) – преимущества и недостатъци; понятия – sync sound, guide track, wild track, room tone, ambiance, worldizing, MOS

11. Кратка история на филмовия звук – борбата за синхронна презентация на картина и звук

12. Видове филмови многоканални звукови формати за дома и киносалоните и разположението им върху кинолентата и видео-носителите

• Dolby – звукови формати и шумопонижаващи системи - видове и описания – Dolby Stereo, Surround, SR, ProLogic, Digital, Digital Surround EX, True HD, Dolby Atmos

• DTS и SDDS – основни разлики и параметри

13. Location Sound Recording – Основни правила и понятия при звукозаписа на терен по време на филмовия снимачен процес

• звуков екип – production sound mixer, boom operator and cable person – нужна квалификация и изсквания към екипа

• синхронен запис на звук и картина – техника (клапи) и команди

• звукозаписна техника – изисквания

14. Постпродукция и звукова постпродукция – системи за аудио и видео нелинеен монтаж (AVID и ProTools)

15. Компоненти на филмовия звук и подготовката им за финалното звуково смесване

• Диалогов монтаж – синхронен звук, “wild’ реплики и ADR (нахсинхронно записан диалог)

• Звукови ефекти – синхронни, добавени, синтезирани, Foley (нахсинхронни ефекти)

• Атмосфери – многоканални – естествени или синтезирани

• Музика – авторска, филмова или вече готова – музикално оформление

16. Подготовка на картината за звуковата постпродукция; филмови части – основни изисквания и правила.