OOOK050 Раждането на Европа

Анотация:

В курса се разглеждат културните процеси довели до формиране на Средновековните европейски държави и съвременното европейско общество.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Иван Божилов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще познават задълбочено историята и културата на Европа.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Време - пространство - хора

1.1. Времето: ІV - ХІV в.

1.1.1. Началото: "Късната Античност" или "Ранното Средновековие"?

1.1.2. Краят: "Късното Средновековие" или последните столетия на "Дългото Средновековие"?

1.2. Пространството: Европа през погледа на средновековния писател и съвременните учени.

1.2.1 Границата: физикогеографска и историкогеографска?

1.2.2. Изток

1.2.3. Запад

1.3. Хората и езиците

2. Политическа еволюция

2.1. "Варварите" и Римската империя

2.2. Империята на Ромеите: Византия

2.3. "Полетът над руините": "Вавравските" държави на територията на западната римска империя.

3. Формиране на християнската общност

3.1. Византийският свят

3.2 Изграждането на Западна Европа

3.2.1. Германската организация: мит и реалност?

3.2.2. Националната държава

4. Imperium et Sacerdotim

5. Общество и икономика

6. Художественият свят на Средновековна Европа

7. Писмо, училище и книга в Средноваковна Европа

8. Изток - Запад в Средновековна Европа: врагове или двете рожби на един родител?

Литература по темите:

1. Браун, П. Светът на Късната Античност, С., 1999

2. Гагова, Кр. Кръстоноснтите походи, С., 1998

3. Льо Гоф, Ж. Цивилизацията на Средновековния Запад, С., 1998

4. Льо Гоф, Ж. Въображаемият свят на Средновековието, С., 1998

5. Льо Гоф, Ж. Интелуктуалците през Средновековието, С., 1998

6. Льо Гоф, Ж. Търговци и банкери през Средновековието, С., 1999

7. Делюмо, Ж. Стахът в Западния святХ ХІV - ХVІІІ век, С., 2002

8. Д`Окур, Ж. Животът през Средновековието, С., 2000

9. Хьойзинка, Й. Залезът на Средновековието , С., 2002

10. Божилов, Ив. Българите във Византийската империя, С., 1995

Каждан, А. П., А. Уортън Епстейн. Византийската култура ХІ - ХІІ в. Велико Търново, 2001

Средства за оценяване:

Курсов работа

Участие в курса