OOOK053 Пол и култура

Анотация:

Курсът предлага знания в областта на джендър-науките, като търси допирната им точка с много области на хуманитаристиката. Хибридният му характер го прави подходящ за студенти от различни специалности, дори такива, които не са близки до хуманитарните.

Полът/джендърът се изследва в културологичен, семиотичем, юридически план. На студентите се дава възможността да открият джендър-проблематика в различни сфери на частния живот и науката.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

гл. ас. Вероника Азарова  д-р
 Николай Колев  

Описание на курса:

Компетенции:

Участието в курса предполага освен придобиване на конкретни познания,така и умения да се рефлектира върху текст, филм, житейски или правен казус от гледна точка на идеята за джендър. Семинарите в рамките на курса предполагат дискутиране върху проблеми, свързани с брака, проституцията, домашното и сексуално насилия, толерантността и равнопоставеността между половете и хората със специфични форми на съзнаванве и практикуване на сексуалността си. С това курсът допринася и за формиране на модерни и цивилизовани ценности.
Предварителни изисквания:
От студентите се очаква да имат основни познания в области като изкуство, история, етика, философия и да са в състояние да аргументират теза и да пишат есе.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

1. Полът като социален/литературен конструкт – език и инициационни практики.

2. Функции на приказката (и неписмовната култура).

3. Фалоцентризъм и текст в Древна Гърция - Платон и Аристофан. Фасцинаторското говорене/писане на Рим – Хораций и Овидий.

4. Позволено/забранено в библейските текстове – от „Песен на песните” до св. ап. Павел. Женски и мъжки „говорения”.

5. Куртоазна култура.

6. Жената в Ренесансовото и бароковото писане – от Данте до Брантом. Преоткриване на фас-цинизма.

7. Хомосексуалният дискурс – Уайлд, Пруст, Жоне, Гинсбърг.

8. Семинар – „(Зло/Пре)Употреби на тялото в модерността”.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Фуко, М. – „История на сексуалността”, т. 1, Плевен 93

2. Фуко, М. – „Генеалогия на модерността”, София 92

3. Киняр, П. – „Секс и ужас”, София 2000

4. Халпърин, Д. – „100 години хомосексуалност”, София 2000

5. Пиарота, М. – „Жените в приказките”, София 03

6. Барт, Р. – „Фрагменти на любовния дискурс”, София 05

7. Вернан, Ж.П. – „Индивидът, смъртта, любовта”, София 04

8. Платон – „Пирът”, „Федър”, т. 2, София

9. Аристофан – „Облаци”, „Женският празник”/”Комедии, София 85

10. Овидий – Елегии, София 94

11. Хораций – Събрани творби, София 92

12. Библия – всяко канонично издание

13. Кирова, М. – Библейската жена”, София 05

14. Браун, П. – „Тялото и обществото”, София 03

15. „Тристан и Изолда”, София 85

16. Лорис/дьо Мьон – „Роман за розата”, София 97

17. Ружмон, Д. – „Любовта и Западът”, София 03

18. Хаджикосев, С. – „Светът на трубадурите”, София 06

19. Брантом – „Галантните дами”, София 03

20. Шекспир, У. – „Венера и Адонис”, София 94

21. Марлоу, Кр. – „Херо и Леандър”, София 94

22. Дън, Дж. – „Анаграмата”, София 99

23. Ерибон, Д. – „Призраците на Уайлд”/”Размисли по гей-въпроса”,София 01

24. Ман, Т. – „Смърт във Венеция”/Новели, София 64

25. Улф, В. – „Собствена стая”, София 99/„Мис Далауей”, София 78

26. Седжуик, Ив – „Епистемология на прикритостта”, София 07

27. Бътлър, Джудит – „Безпокойствата около родовия пол”, София 03

28. Бурдийо, Пиер – „Мъжкото господство”, София 02

29. Иригаре, Люс – „Този пол, който не е един”, София 02

СПИСЪК С ФИЛМИ

1. „Американски прелести”/American Beauty (1999) - Sam Mendes

2. „Записки под възглавката”/The Pillow Book (1996) - Peter Greenaway

3. „Готвачът, крадецът, неговата жена и нейният любовник”/The Cook the Thief His Wife & Her Lover (1989) - Peter Greenaway

4. „Голямото плюскане”/Grande bouffe, La (1973) - Marco Ferreri

5. „Часовете”/The Hours (2002) - Stephen Daldry

6. „Били Елиът”/Billy Elliot (2000) - Stephen Daldry

7. „Като гореща вода за шоколад”/Como agua para chocolate (1992) - Alfonso Arau

8. „Порейки вълните”/Breaking the Waves (1996) - Lars von Trier

9. „Опасни връзки”/Dangerous Liaisons (1988) - Stephen Frears

10. „Либертинът”/The Libertine (2004) – Laurence Dunmore

11. „Либертинът”/Le Libertin (2000) – Gabriel Aghion

12. „Пианистката”/The Piano Teacher (2001) - Michael Haneke

13. „Усмивката на Мона Лиза”/Mona Lisa Smile (2003) - Mike Newell

14. „Степфордски съпруги”/The Stepford Wives (2004) - Frank Oz

15. „Козина”/Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus (2006) - Steven Shainberg

16. „Милк”/Milk (2008/I) - Gus Van Sant

17. „Керел”/Querelle (1982) - Rainer Werner Fassbinder

18. „Елегия”/Elegy (2008/I) - Isabel Coixet

19. „Филаделфия”/Philadelphia (1993) - Jonathan Demme

20. „Градината”/The Garden (1990) – Derek Jarman

21. „Орландо”/Orlando (1992) - Sally Potter

22. „Време за раздяла”/Temps qui reste, Le/Time to Leave (2005) - Francois Ozon

Средства за оценяване:

Крайната оценка се формира на базата на текущите оценки, получени при д-р Азарова и хон. преп. Колев.

Оценката при д-р Азарова е от участия в семинари и разработване на реферат върху дискутираните проблеми.

Оценката при хон. преп. Колев е върху анализ на един от посочените в приложения списък филми. От студентите се очаква в рамките на 3 до 5 страници да обговорят как избраният от тях филм третира джендър-проблем.

Посещаването на лекциите и ползването на препоръчителната литература би подпомогнало написвнето на текстовете.