CSTB200 Организация на компютърни системи

Анотация:

Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Милена Лазарова-Мицева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: