PHOB201 Практико-приложни аспекти във фотографското изкуство

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с различните жанрове фотография, тяхното практическо приложение и спецификата за реализация на снимки във всеки един от тях. Както и допълнителна информация реално бюджетиране и комерсиализация на фотографския продукт.

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

доц. Енчо Найденов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти ще могат да разграничават и определят типовете фотография, според тяхното комерсиално приложение, техническо обезпечение и идейна реализация.
Предварителни изисквания:
Да са завършили предишния курс PHO B001

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Снимки на неодушевени предмети – натюрморт.

2. Архитектурна фотография.

3. Снимки на хора. Модна фотография.

4. Снимки на хора, 2 част – портрет.

5. Снимки на хора, 3 част – актова фотография.

6. Пейзажна фотография.

7. Репортажна фотография.

8. Спортна фотография.

9. Снимане на постановки – балет, театър и др.

10. Фоторепродукция, снимане на предмети на изкуството. Репро установки , CRI

11. Снимане на жива природа, макро фотография. Оборудване.

12. Специалните ефекти във фотографията.

13. Цифров / аналогов процес.

14. Качеството на изходния материал.

15. Авторство и авторски права върху фотографиите.

Литература по темите:

Диапозитивите в практиката - Ян Шмок

Обективите като изобразително средство - Вернер Вурст

Научна Фотография - Янка Кюркчиева

Портретна фотография - Панайот Бърнев

Художествена фотография - Васил Кацев

Фотограия.Техника и изкуство - Е.Хокинс, Т.Ейвон

Експозиция в фотографии - Л.Гонт

Фотография- Е.Митчел

Фотосъемка движения - Д.Морли

Beauty Shots - Alex Larg, Jane Wood

Interior Shots - Roger Hicks , Frances Shultz

People photography - Urs Tillmanns

Advertising Photography - Urs Tillmanns

Special Effects Photography- David Daye

Studio Portrait Photography -Jonathan Hilton

Средства за оценяване:

Междинен тест