VACB202 Практични аспекти в графичния дизайн - II част

Анотация:

• Да се усвоят основни познания за практическо решаване на проблемите свързани с визуалната комуникация.

• Изграждане на една основна графична култура в студентите

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

доц. Илия Кожухаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Теоретични и практически основи на графичният дизайн

2) могат:

• Да реализират проекти свързани с визуалната комуникация, да решават успешно поставени задачи свързани с визуалното изграждане на фирми и организации


Предварителни изисквания:
• Основни умения по рисуване, копозиция, цвят и др.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Натуралистични изобразителни елементи

2. Произход и развитие на приложната графика

3. Експресивни изобразителни елементи

4. Сюрреалистични изобразителни елементи

5. Изграждане на плакат с жанрово или сюрреалистично изображение

6. Шаржови изобразителни елементи

7. Взаимоотношения на образните

елементи в приложно-графическата

композиция

8. Съдържанието - определящ фактор за взаимоотношението

9. Превес на един елемент или група

елементи

10. Превес на фон и образи

11. Шрифтов превес, цветови или

тонален превес

12. Място на приложната графика в

художествено-пространственото

оформление

13. Голямо форматна графика

14. Информационна графика

15. Цялостно изграждане на графичен

проект

Литература по темите:

1. Проф. Тасев Д. "Графичен дизайн"

2. Дамянов Б. Методика на обучението по композиция. Изд. "Златю Боеджиев", Пловдив, 1999

3. Борисов Б. М. Промишлен дизайн. УНСС, София, 2001

4. Желева.Мартинс Д. Тектониката като теория на формата и формообразуването. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София, 2000

5. Паркър Р. С. Професионален дизайн в рекламата. Софпрес, София, 1999

Средства за оценяване:

* упражнения

* самостоятелни работи