VACB201 Приложни аспекти в графичния дизайн - II част

Анотация:

• Да се усвоят основни познания за практическо решаване на проблемите свързани с визуалната комуникация.

• Изграждане на една основна графична култура в студентите

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

доц. Илия Кожухаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Теоретични и практически основи на графичният дизайн

2) могат:

• Да реализират проекти свързани с визуалната комуникация, да решават успешно поставени задачи свързани с визуалното изграждане на фирми и организации


Предварителни изисквания:
Основни умения по рисуване, копозиция, цвят и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Уравновесяване с помощта на шрифта

2. Начини за разкриване съдържанието на графичното изображение

3. Хипербола

4. Метафора

5. Най-разпространен и предпочитан способ за разкриване съдържанието на графичното изображение - чрез подтекст

6. Пряко разкриване на съдържанието

7. Изграждане на комуникативни

графични послания

8. Прилагане на правилата за дизайн в различни комуникативни канали

9. Създаване на черно бели графични

изображения

10. Създаване на цветни графични

изображения

11. Същност и работа със снимков материал

12. Същност и работа с илюстрация

13. Визуализиране на поговорка

14. Визуализиране на специфичен предмет

15. Цялостно изграждане на графичен

проект

Литература по темите:

1. Проф. Тасев Д. "Графичен дизайн"

2. Дамянов Б. Методика на обучението по композиция. Изд. "Златю Боеджиев", Пловдив, 1999

3. Борисов Б. М. Промишлен дизайн. УНСС, София, 2001

4. Желева.Мартинс Д. Тектониката като теория на формата и формообразуването. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София, 2000

5. Паркър Р. С. Професионален дизайн в рекламата. Софпрес, София, 1999

Средства за оценяване:

* упражнения

* самостоятелни работи