GENB065 История и кино в културата на социализма

Анотация:

Мястото на историята в културата от времето на Социализма поставя получените в средното образование познания по история като обект на интерпретация от страна на българското кино в неговият социалистически период. Така от една страна студентите се запознават с механизмите, по които политиката, и то в най-агресивната си форма – тази на тоталитарната държава, опитва да ограничава изкуството. От друга страна, курсът представя на първокурсниците образците на българското кино като комплексна структура, разположена върху елементи на културата, политиката и изкуство.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Светла Янева  д-р
гл. ас. Методи Методиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са основните характеристики на един исторически филм

• Кои са основните подходи при работата на кинотвореца върху историческия материал

• Кои са посоките и целите на филмовото повествование

2) могат:

• да интерпретират исторически периоди в контекста на кино-изкуството

• да разпознават връзките минало-настояще-изкуство

• да поставят анализа си върху три времеви пласта – тематичният пласт на творбата, пласта свързан с авторското настояще, и онзи пласт свързан с времето на конкретната интерпретация.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първи семестър

Лекции:

1. История и кино. Многоликата Клио.

2. Историческите времена: Основни насоки в хронологията на българската история

3. Историческото време на комунизма: Основни акценти от историята на България 1944-1989

4. Средновековието в контекста на 1970те: „Сватбите на Иван Асен II” и първият голям исторически епос в историята на българското кино

5. Средновековието в контекста на 1980те: Юбилейният „Хан Аспарух”

6. Османското време в контекста на 1970те: Антитоталитарните послания в „Козият Рог”.

7. Османското време в контекста на 1980те: „Време Разделно” и връзката митове, фалшификации, поръчково изкуство

8. Борбите за национално освобождение в контекста 1970те: „Записки по българските въстания.”

9. Националното обединение в контекста на 1980те: „Мера според мера” и темата за автентичността

10. Липсващите теми и герои

Практически занимания:

1. Образите: Царе, Ханове и Власт

2. Литература и кино І: Книгата на Вера Мутафчиева „Предречено от Пагане” и сценарият за „Хан Аспарух”

3. Литература и кино II: Романът ”Време Разделно”

4. Работа върху исторически анализ: Захари Стоянов – „Записки по българските въстания”

5. Работа с документи на ЦК на БКП

Самостоятелна работа на студентите:

Изготвяне на презентация

Втори семестър

Лекции

1. Първата половина на 20ти век като историческо време: Акценти

2. България от началото на 20ти век през погледа на комунистическата власт.

3. България и Първата Световна Война в контекста на 1960те: Екранизацията по новелата на Емилиян Станев „Крадецът на праскови” като модел за разбиване на стереотипите.

4. България и Втората Световна Война: Екранизацията на „Тютюн” и пробивът в изградените стереотипи на властта.

5. Втората Световна Война и Съпротивата в контекста на прелома между 1960те и 1970те І: На Всеки Километър и съвършеният образ на митологията

6. Втората Световна Война и Съпротивата ІІ: „Черните Ангели” и тоталитарният прочит на темата за отмъстителите

7. Различният поглед за първата половина на 20ти век в контекста на 1970те и 1980-те: „Звезди в косите сълзи в очите” и преоткриването на близкото минало; „Хотел „Централ и микроисторическият разказ

8. Различният поглед за първата половина на 20ти век в контекста на 1980те: Филмът за Пейо Яворов „Дело 205/1913” като лична история на един творец

9. Миграциите село – град при социализма: “Селянинът с колелото”, “Щурец в ухото”, „Последно лято”, „Дърво без корен”, „Матриархат”

10. Комунизмът като собствена история в контекста на 1980те: „Иван и Александра” и (не)успешният опит за ревизия на изминалите четири десетилетия

Практически занимания:

1. От текст към филм: Анализ на „Тютюн” и „Крадецът на Праскови”

2. Образите: Жената от началото и от края на 20-ти век.

3. Тоталитарните митове

4. Анализ върху „Задочните Репортажи” на Георги Марков

5. Анализ на документацията на БКП свързана с киното

Самостоятелна работа на студентите:

Проверка и индивидуална работа със студентите.

Литература по темите:

История на България, т. 1- 3 С. 1999.

Георгиева, Цветана, Пространство и Пространства на Българите XV-XVII век. С. 1999.

Стоянов, Лъчезар Нация, Държава и Институции С. 2014.

Марков, Георги, Задочни репортажи, С. 2000.

Станимирова, Неда, Кинопроцесът „Замразен временно” С. 2012

Христова, Светла, Сценарият сюжет, С. 2010.

Христова, Светла, Киносценарият- Написване и Пренаписване, С. 2012

Мутафчиева, В. И Клио е муза. С., 1985.

Братоева-Даракчиева, И. Българското кино: от „Калин Орелът” до „Мисия Лондон”, С., 2013.

Средства за оценяване:

участие в практически занимания; презентация; писмена работа