ADVB201 Рекламата - практически решения

Анотация:

Курсът е продължение на материалът от ADVB101 и има теоретико – практическа насоченост.

Курсът е с практическа насоченост. Разглежда видовете реклами според различни критерии. Засяга темата за творчеството в рекламата и дефинира основни понятия от бизнеса - ИМК, бриф, котцепция, стратегия, тактика, рекламна агенция и т.н

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- видове реклама и техните предимства и недостатъци

- техники за генериране на идеи в рекламата

- основни понятия в бизнеса

2) могат да:

- да различават ефективна от неефективна комуникация в различни медийни канали

- определят нуждата от използването на различни техники за генериране на идеи и да ги прилагат в практиката

- да изграждат самостоятелно рекламна стратегия, тактика и концепция за продукт

- да организират и управляват ефективно ИМК

- да боравят правилно и свободно с понятийният апарат на рекламната комуникация
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Видове реклама според различни критерии

2. Творческия процес в рекламата

3. Брейнсторминг – дефиниции, възникване, правила; Приложение в практиката

4. Етапи при провеждане на брейнсторминг сесии, Видове брейнсторминг

5. Автобиаграфията като средство за продажба

6. Комуникация и комуникационна политика на фирма; Нива на комуникационна политика на фирмата

7. Рекламна стратегия/тактика

8. Проблемът с продажбите като комуникационна цел - маркетингови цели/рекламни цели

9. Маркетингови и рекламни проучвания

10. Структура на рекламна агенция за пълно рекламно обслужване – дефиниране на отделите, функционална взаимозависимост между отделите

11. Основни понятия в рекламния бизнес – бриф, концепция

12. Организиране и управление на общия маркетингов комуникационен процес (организация и управление на интегрирани маркетингови комуникации)

Литература по темите:

? Доганов, Д., Ф.Палфи. Рекламата каквато е, изд. Принцепс, С., 2000;

? Робинсън, Дж., “Манипулаторите”, изд. Кръгозор, С. 2001

? Доганов, Д. и Дуранкиев. Речник на рекламните термини.

? Иванов, М. Подвеждащата реклама, изд. Сиела, С. 2007

? Левинсън, Дж., Ханли, П. Guerrilla marketing право в подсъзнанието, изд. Класика и стил, С. 2006

? Кафтанджиев, Хр. Хармония в рекламната комуникация. Много презаредена., изд. Сиела, С. 2006

? Кафтанджиев, Хр., Герои и красавици в рекламата, изд. Сиела, С. 2007

? Кафтанджиев, Хр. Absolut Semiotics.изд. Сиела, С. 2008

? Клайн, Наоми. Без Лого. Елементи, 2005

? Зийман, С. Краят на рекламата каквато я познаваме, изд. Фокус, С. 2004

? Bovee, Courtland and W. Arens. Contemporary Advertising. Irwin. 1989.

? Book, A., Cary, N. Tannenbaum S., The Radio and TV Commersial, NTC Business Books, Llncolnwood, USA, Illinois, 1992

Списания:

1. „Sign cafe” – списание за маркетинг и реклама.

2. Списание „Едно”

3. Списание “Медия и реклама”

4. Списание „Foto & Video”

5. и всички други свързани с тематиката на курса.

Както и всички сайтове за реклама

Средства за оценяване:

практически задачи, тестове, самостоятелни работи, курсова работи и презентация, активност по време на час