MODB204 Компютърно проектиране: Photoshop

Анотация:

•Целта по време на курса е студентите да усвоят различни техники за работа с програмата Adobe Photoshop и да придобият знания за компютърнa обработка на растерни изображения.

•Широко са застъпени техники за фотокорекции на цифрови изображения и поместването им

в двуизмерни компютърни колажи. Дизайн на фирмен стил за интериорна фирма.

•Проектират се двуизмерни компютърни визуализации на интериорни обекти.

•По време на лекция студентите разработват графични проекти на базата, на който усвояват и упражняват новите техники в програмата Adobe Photoshop.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Да боравят свободно с дигиталния инструментариум на програмата Adobe Photoshop, ще умеят самостоятелно да създават двуизмерни визуализации на интериорни обекти, компютърни колажи и художествено оформление на фирмен стил на интериорна фирма.

2) могат:

•Въз основа на усвоените техники по време на курса, студентите ще могат самостоятелно да създават графични проекти по зададени теми, което ще им даде самочувствие

на добре подготвени дизайнери, които ще могат след дипломирането си да се реализират

в областта на интериорния дизайн и рекламата.


Предварителни изисквания:
•Познания по графично и пространствено проектиране

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Запознаване с работната област на програмата Photoshop

2.Работа с файловия браузър

3.Основни фото корекции в Photoshop

4.Работа със селекции

5.Работа със слоеве

6.Работа с маски и канали

7.Ретуширане и поправка на изображение

8.Рисуване и редактиране на цифрова фотография

9.Основни техники на инструмента Pen

10.Векторни маски, пътечки и фигури

11.Усъвършенствани техники за слоеве

12.Създаване на специални ефекти работа с филтри

13.Подреждане на обекти в слоеве. Дигитален колаж.

14.Двуизмерна визуализация на интериорни обекти.

15.Фирмен стил на студио за интериорен дизайн.

Литература по темите:

“Официален учебен курс Adobe Photoshop CS”- изд.СОФТПРЕС

“Официален учебен курс Adobe Photoshop CS2”- изд.СОФТПРЕС

“Официален учебен курс Adobe Photoshop CS3”- изд.СОФТПРЕС

“Официален учебен курс Adobe Photoshop CS4”- изд.СОФТПРЕС

“Официален учебен курс Adobe Photoshop CS5”- изд.СОФТПРЕС

Средства за оценяване:

Студентите биват оценявани на база поставени от преподавателя индивидуални практически задачи. Темата и заданието на проекта

се възлагат в началото на семестъра като периодично се представя

за консултации през определен период от време.

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 60%

КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ 20%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ 20%