MODB203 Експериментални рисунки - II част

Анотация:

• В курса се изучава конструкцията и движението на човешката фигура и възможностите за експериментиране с формите и обемите чрез прилагане на различни техники на рисуване.

• Усвояват се основните пропорции на човешката фигура и техните изменения според изискванията за модна рисунка. Запознаване с видове модни рисунки.

• Изучаваната материя от всяка лекция допълнително се затвърждава от самостоятелната работа.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

проф. Елена Тодорова  д-р
преп. Станимир Божилов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Да знаят:

• класическите пропорции на човешката фигура;

• различни начини за представяне на формата.

2) Да могат:

• да построяват анатомично и перспективно правилно човешка фигура;

• да експериментират с пропорциите и обемите на човешката фигура според изискванията на модна рисунка.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• От студентите се изисква да имат интерес към анатомията и перспективата на човешката фигура в пространството;

• да имат всички материали, необходими за работа;

• да са взели с положителен резултат курс MODB Експериментални рисунки - ІчастФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Експериментиране с формата при представяне на човешка фигура. практическо занимание 2

2 Плоскостно-силуетно изображение практическо занимание 2

3 Кубистични форми лекция 2

4 Сюрреализъм при пердставяне на формата лекция

2

5 Текущо оценяване

/анализ на студентските рисунки/ дискусия 2

6 Експериментиране с пропорциите на обемите и формите практическо занимание

2

7 Издължени пропорции практическо занимание

2

8 Пропорции тип „Манга” практическо занимание

2

9 Статика и динамика. Експериментиране при представяне на фигура в покой и движение. практическо занимание 2

10 Текущо оценяване

/анализ на студентските рисунки/ дискусия 2

11 Нетрадиционни начини за представяне на детайли практическо занимание 2

12 Глава, коса.

практическо занимание 2

13 Ръце, крака. практическо занимание

2

14 Смесване на плоскостно и обемно представяне на човешка фигура лекция

2

15 Текущо оценяване (семестриална оценка) дискусия 2

Литература по темите:

Основна литература:

• Амбруш Виктор, „Как да рисуваме човешката фигура”, Алианс – 1997г.

• Бамес, Годфрид. Човешкото тяло. София: Труд , 2000

• Кирчев, Христо. Атлас – Глава: Анатомия, мимика, пластика. София:. Нар. просв. , 1985.

• Русский рисунок ХІІІ-ХХ в. издательство Аврора

• Соловьсв, А. М. и др. Учебна рисунка./А.М. Соловьов, Г.Б. Смирнов и Е.С. Алексеева. София: Наука и изкуство, 1967

• Станев, Александър. Рисуване за средните училища. . София: Просвета, 1991.

• Станев, Александър. Рисуването. София: Наука и изкуство, 1992.

• Сто години Национална художествена академия. София: Нац. худож акад., 1996..

• Художествена академия: Юбил. сб. София: Бълг. худож., 1984

• Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия. София: Наука и изкуство, 1994

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика. София: Изкуство”, 1972.

• Цонев, Кирил. Технически наръчник на художника. София: Наука и изкуство, 1957. 210 с. : с ил.

• Borgman, Harry. The illustrator’s guide to pen and pencil drawing technique. New York: Watson-guptill publications, 1989.

• Burne Hogarth. Drawing Dynamic Hands.– Издательство АТС, 2001

• Burne Hogarth - Drawing the Human head

• Civardi, Giovanni. Drawing Portraits Faces And Figures. 2002

• Watson, E. W. The art of pencil drawing. New York: Watson-guptill publications, 1985.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

УСТЕН ИЗПИТ 25 %

КОНФЕРАНС 25 %