MODB006 Визуализация на модна фигура

Анотация:

Курсът се състои от лекционна и практическа част и по продължителност е 30 часа. Това е присъствен курс. В него студентите се запознават с начините за изобразяване на човешка фигура. Рисуват фигури от натура силуетно с характер и изразителост, както и упражняват създаването на изображения с различни видове техники. Създават се с линия или обемно-пластично, форми в различни мащаби по предпочитание на студентите. Стремежът е да се насочват към създаване на емоционално въздействащи и анатомично убедителни фигури. Насърчават се индивидуалните качества и способности на всеки студент. Използват се разнообразни начини и техники за създаване на модни графични или живописни изображения на човешки фигури.

Работи се на подходящи, според материала хартии на формат А4, А3 и 35/50см.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да знаят:

1/ Какви материали да използват, най-подходящи за идеята;

2/ Как да композират в различни мащаби.

Да могат:

1/ Да създават характерни силуети и пропорци на човешки фигури;

2/ Да рисуват човешки фигури с материали, изполвани в курса.


Предварителни изисквания:
1. Да са подготвили необходимите за работа материали;

- графични материали - моливи, въглени, креди;

- живописни материали - цветни моливи, пастели, акварели, флумастри;

- фиксаж;

- хартии с формат А4, А3 и 35/50см.

- пластмасова папка за запазване и пренасяне на материалите

2. Да са завършили с положителен резултат MODB003 Графични изображения в модата

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Графична студия за изучаване на силуети - жива натура - мъжки или женски модел в различни положения и движения;

2.Работа с бърз графичен материал за изобразяване на гола фигура - рисунки с въглен, креда, сангин или цветни материали - пастел, моливи, флумастри;

3.Деформация в модната скица - облечена човешка фигура с характерни пропорции - женска или мъжка фигура;

4.Детайлът в модната скица - женски модел с аксесоар;

5.Въздействието на цвета - живописно изграждане на облечена фигура с висок хоризонт - женски модел;

6.Работа по представа - зададени предварителни условия;

7.Постановка обобщаваща знанията от семестъра.

Литература по темите:

1. „Giovanni Civardi - Drawing Portraits Faces And Figures” -2002г.

2. „Burne Hogarth - Drawing Dynamic Hands.”– Издательство АТС - 2001г.

3. „Burne Hogarth - Drawing the Human head”

4.”Климт” –Жил Нере-Алианс-97

5.”Gottfried Bammes - Human Anatomy” (BG)

6. "Fashion illistration" - Anna Kiper - David&Charles, 2011

Средства за оценяване:

Конферанс