MUSM384 Вокални и инструментални ансамбли II част

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа и е предназначен за студенти от Модул "Музикално изпълнителство", седми семестър на Бакалавърска програма "Музика". Това е курс занимаващ и имащ за цел да развива изпълнителските и теоретични знания и умения на всеки един студент в зависимост от инструмента/или вокал/, който той упражнява, уменията за свирене/пеене в камерен ансамбъл - трио, квартет, квинтет, сонатни двойки, както и в поп и джаз ансамбли.

Използва се музикална литература както на български ,така и на английски език.

прочети още
Музикално изпълнителство (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Ангел Заберски  д-р
гл. ас. Илиян Парасков  д-р
проф. Албена Кехлибарева-Стоянова  д-р
 Ермила Швайцер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Опитност придобита по време на лекциите която позволява на студента да участва в различни проекти в НБУ и на сцената у нас както и в чужбина.Работа в екип/група/оркестър/камерен оркестър/комбо състав/соло/

Успешно завършилите курса:

- Имат умения във всички форми на изпълнителското музициране

- Запознати са с различни стилове в камерната музика

- Имат познания за различни национални школи ( и различни езици)

- Имат обогатен репертоарот камерни творби
Предварителни изисквания:
Нотна грамотност и обща музикална култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Обучението се извършва индивидуално и е съобразено с индивидуалните качества на студента, неговите интереси по отношение на различните изпълнителски стилове, както и с естествената му принадлежност към определена епоха/музикалнофолклорен диалект.

Поради спецификата на обучението по отделните инструменти тематичния план по занятия се изготвя за всеки студент по отделно, като задължително се включват за изучаване класически образци/в случая с народен инструмент или нар.пеене,песни,хора,ръченици и авторски пиеси.

Специално внимание се отдела в развиването на:

-прима виста

-инструменталната или вокалната техника

-проста,сложна и комбинирана орнаментика

-имитация на стил

-изработване на собствен изпълнителски стил

Литература по темите:

По преценка на преподавателя

Средства за оценяване:

Участия в концерти и спектакли