MUSM413 Акомпанимент II част - на английски език

Анотация:

В курса се разглеждат въпроси, практики и теоретични постаменти за съпровод и акомпанимент на различни инструменти, певци, хор, състави. Той дава възможност на студентите, записали курса, да имат опит в подобни ансамбли като набляга върху проблеми, някои основни изисквания, транспорт, копюри на партитури и прочие техники, които са основни при работа с партньор на музикалната сцена.

Цел на курса е:

• Формиране на знания със специфична насоченост по съпровод, акомпанимент и корепетиция.

• Обогатяване опита на студентите и даването на още една възможност за реализация.

Втората част на курса продължава развитието на студентите и надгражда уменията, получени в първата му част.

прочети още
Музикално изпълнителство (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
проф. Албена Кехлибарева-Стоянова  д-р
 Ермила Швайцер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

По-добри показатели, знания и умения, надграждащи това, което са придобили в първата част на курса.

Свободно боравене с нотен материал като ансабмъл с инструмент, пеене или танц.
Предварителни изисквания:
Завършена Първа част на курса. Добре технически умения при свирене на пиано или друг инструмент. А за певците - желание за развитие на ансамблова култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план

1. Запознаване с тематиката на материята.

2. Основни ритмични акценти.

3. Начало, кулминация, край на произведение.

4. Четене на прима виста.

5. Корепетиране.

6. Съпровод.

7. Художествен акомпанимент.

8. Възможности за транспониране.

9. Разпределение на работата в екип.

10. Работа с певец.

11. Работа с певец.

12. Работа с певец.

13. Работа с духов инструмент.

14. Работа с духов инструмент.

15. Работа с духов инструмент.

Литература по темите:

Цялата литература за акомпанимент във всеки музикален стил и жанр. Конкретните произведения се избират, съобразно индивидуалният план и развитие на всеки отделен студент.

Средства за оценяване:

Текущото оценяване е на база:

работа в часовете на курса - 30%

акомпанимент на сцена - 40%

работа в къщи - 30%