MUSM924 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл II част

Анотация:

Курсът е самостоятелна работа на студента, под ръководството на преподавател върху музикално-сценична форма. Студентът анализира музикална драматургия, след което изгражда концепция за представление. Целта на курса е концепцията да бъде разработена в сценично действие и представена пред публика.

прочети още
Музикално изпълнителство (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Нина Найденова  д-р
проф. Марио Хосен  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да създадат концепция за представление

• Как да превърнат концепцията в сценично представление

2) могат:

• Да работят върху изграждането на сценично действие

• Да изграждат сценичен образ


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Нотна грамотност

• Да са минали основните курсове в обучението по Концепция и анализ, актьорско майсторствоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Станиславски – „Избрани творби „ – І и ІІ том, Изд. Народна култура

• Атанасов Атанас, Субекти и образ, изд. Валентин Траянов

• Даниел Леон, Пътешествие в театъра, изд. Захари Стоянов

• Кисьов Венцислав, Методология на първите стъпки, изд. Захари Стоянов

• Волицер Ева, Актьорско майсторство, изд.НБУ

• Ганева Мария, Подготовка на актьора, изд. Гутенберг Аристотел – “За поетическото изкуство” Изд. София – Р, 1993

• Брехт Бертол – “Избрани творби в четири тома” Изд. Народна култура” София 1985

• Боало – “Поетическо изкуство” Изд. “Наука и изкуство” София 1983

• Кандински – “Точка и линия в равнината” Изд. “ЛИК”, софия 1998

• Лейбовиц – “Фантомите на операта” Изд. “Музика”, софия 1981

• Мазел – “Строение музикальных произведений” Изд. “Музыка”, Москва 1986

• Покровски Борис- “Размисли за операта” сп. Музикални хоризонти” бр 16-17 1982

• Теофраст – “Характери” Изд. “Народна култура” София 1980

• Товстоногов – “За професията на режисьора” Изд. “Наука и култура” софия 1970

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %