MBAM289 Международен бизнес – бизнес симулация (на английски език)

Анотация:

Международен бизнес

Преподавател(и):

гл. ас. Цветелина Маринова  д-р
проф. Гунар Прауз  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: