MBAM584 Самостоятелна работа: Консолидиран финансов отчет

Анотация:

Счетоводство и одитинг

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р
доц. Светлана Найденова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: