TAMB135 Визуални театрални форми - І част

Анотация:

Визуални театрални форми е курс, който предлага на студентите възможни средства за изграждане на малка театрална форма, в която едно от основните изразни средства е мултимедията, като възможен начин за формиране на тялото на актьора в пространството. Студентите се запознават с най-съвременните тенденции в развитието на изкуството на актьора и изграждането на театрална форма.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  д-р
доц. Зарко Узунов  
доц. Антоанета Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

съвременни модели за работа с

2) могат:

? да създават и подреждат собственото си поведение на сцената ( партитура на ролята), подчинено на дадена роля или на други зададени условия не свързани с драматургичен материал

? ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

(уеб-базирано обучение, използване на мултимедия, слайдове, учебни филми,CD, албуми и др.)


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Избор на текс от класическа драматургия / Шекспир/ Практически упражнения 2ч.

2 • Анализ на текста Практически упражнения 2ч.

3 •Назоваване на социален тип Практически упражнения 2ч.

4 •Определяне на основно действие Практически упражнения 2ч.

5 • Избор и работа с психологически жест на персонажа Практически упражнения 2ч.

6 • Работа с предмет или предмети определящи поведението на образа Практически упражнения 2ч.

7 Текущ контрол: практически задачи Практически упражнения 2ч.

8 • Изграждане и обособяване на пространство Практически упражнения 2ч.

9 • Създаване на движенческа партитура Практически упражнения 2ч.

10 • Разработване на образа в среда Практически упражнения 2ч.

11 • Пространствено ориентиране на образа Практически упражнения 2ч.

12 Поведение в пространството и неговата траснформация с появата и избора на видео Практически упражнения 2ч.

13 Принципи на съответствие между сценично и видео поведение Практически упражнения 2ч.

14 • Изграждане на цялостна композиция Практически упражнения 2ч.

15 Текущ контрол: практически задачи Практически упражнения 2ч.

Литература по темите:

? Брук, Питър. Избрани произведения. София, 1978

? Гордън, М. 2004. Биомеханиката на Мейерхолд. //Homo Ludens , № 10.

? Зарили, Ф. 2009. За работата на актьора. //Homo Ludens, № 14.

? Кирби, М. 2004. За отсъствието и наличието на актьорска игра в представлението. // Homo Ludens, , № 10, 199-219.

? Леман, Ханс–Тис. 2005. Постдраматичният театър //Homo Ludens, № 11, с.67-79, София

? Физическият живот на актьора. Разговор на Кенет Рей с Питър Брук и Адриан Ноубъл. В Театрален бюлетин, 1984, бр. 5

? From Acting to Performance: Essays in Modernism and Postmodernism. London, 1997

? Twentieth Century Actor Training. London, 2000

? Milling, Jane and Graham Ley. Modern Theories of Performance. New York, 2001

? Roose-Evans, James. Experimental Theatre from Stanislavski to Peter Brook. Routledge &Kegan Paul, London, 1984

? Brook, P. A Dictionary of Theatre Anthropology: The Secret Art of the Performer,