TAMB012 Съвременни танцови техники - I част

Анотация:

1. Развиване на индивидуалния потенциал на студентите, чрез прилагане и експериментиране с натрупаните умения в соло.

2. Придобитите умения по време на курса да позволят на студентите да изградят свой собствен подход за използване на динамиката на движенията в пространството.

3. На базата на усвоените танцови техники да се осъществи синтез и паралел между тях.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Анна Пампулова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Чрез заучаване на конкретни танцови комбинации или танцови миниатюри, за сцена, студентите развиват своята двигателна памет и увеличават капацитета на физическите си възможности на изпълнители.
Предварителни изисквания:
Свободно боравене с различни съвременни танцови техники.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Изпълнение на танцов, или актьорски етюд по зададена тема, в соло и дует, ансамбъл.

• Работа по проект.

Литература по темите:

базирано обучение, използване на мултимедия, слайдове, учебни филми,CD, албуми и др.)

• интернет

• мултимедия

• аудиокасети

• видеокасети

• CD

• писмени текстове

Средства за оценяване:

Текущо оценяване. - практика

Практически изпит.