OOOK037 История на модерния свят

Анотация:

Историята на модерния свят притежава някои основни характеристики, които я отличават от предходните и определят нейното съдържание и специфика. На първо място това е глобализацията на историческите процеси - едва от епохата на Великите географски открития насетне може да се говори за световната история в истинския смисъл на думата, факт осмислен първоначално в теологичен и телеологичен, а впоследствие - в икономически и културологичен план. Други основни характеристики на Историята на модерния свят (края на ХV-началото на ХХ в.), са: изключителния динамизъм на процесите и промените във всички области, както и необикновеното им обогатяване от гледна точка на форми и структури. През периода на модерната история се налага и утвърждава надмощието на Европа в областта на новото теоретично и практическо знание, технологиите, военното дело, политическите идеи и институции. Към края на периода може да се говори не само за наложена, но и съзнателно търсена модернизация (вестернизация) - въвеждане на елементи от европейските постижения и институции в обществата на Източна Европа, Близкия и Далечния Изток, и други региони. Успоредно с това се осъществява взаимно влияние на стопанствата и културите на различните страни, макар и неравностойно. Този процес отразява постигнатото единство на световната общност, взаимното проникване и зависимост на икономиката и културата на отделните региони и страни, осъществено в още по-голяма степен в най-ново време. Такива са основните характеристики на Историята на модерния свят, които следва да бъдат осмислени от студентите, при обвързване на събитията от политическата сфера с проблемите на интелектуалната история.

прочети още
Италианистика (Италиански език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Румен Генов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Придобиване на определен кръг знания за периода, като надграждане напознатото като история на Европа и сета от средния курс и тяхното разширяване. Овладяване на методите на критически анализ и осмислянето на фактите и процесите. Запознаване с основни школи и направления на интерпретации на Историята на модерния свят. Овладяване на основните методи на историческия анализ и на изследователските техники. Развиване на умение за писане на научен текст.


Предварителни изисквания:
Не се поставят такива, освен очакваното интелектуално любопитство и желание да се разбере съвременния свят в перспективата на миналия опит на човечеството, следователно да се ситуира нашето съществувание, като общност и индивиди във времеви координати, да се установят дълбоките причините на явленията и проблемите, с които се сблъскваме днес, облика и характера на съвременния свят, както и желание да почерпим от историческия опит на поколенията преди нас.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

I. НАЧАЛОТО НА МОДЕРНОТО ВРЕМЕ

1. Ренесансът и Реформацията - интелектуалните корени на промените в Ново време

2. Великите географски открития и европейската експанзия

3. Икономически, демографски и културни последици на географските открития и колонизацията

4. Векът на Испания в Европа и в Новия свят

5. Търговското надмощие на Нидерландия

6. Формирането на абсолютната монархия във Франция

7. Кризата на ХVII в. в Европа

8. Английската революция от средата на ХVII в.

9. Издигането на Московска Русия

II. ЕВРОПА И СВЕТЪТ В ЕПОХАТА НА РЕВОЛЮЦИОННИ СЪТРЕСЕНИЯ И ВОЙНИ

10. Научната революция в Европа и идеологията на Просвещението

11. Конфликтът между короната и парламента в Англия и утвърждаване на конституционната монархия

12. Войната за независимост и създаването на Американската република

13. Френската революция и разрушаването на "стария ред"

14. Издигането на Наполеон Бонапарт и френското надмощие в Европа

15. Европа и светът през периода на революционните и Наполеоновите войни

16. Раждането на модерния национализъм

17. Руската империя през ХІХ век – политическа реакция и колониална експанзия

18. Революциите и създаването на независими държави в Латинска Америка

19. Реакция, национализъм и либерализъм в Европа, 1815-1847 г.

20. "Пролетта на народите" - революционната вълна в Европа, 1848-49 г.

21. Международните отношения от Виенския по Парижкия конгрес

III. ЕПОХА НА МАСИРАНА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ТРИУМФ НА НАЦИОНАЛИЗМА

22. Индустриална революция и парламентарни реформи в Англия

23. Франция от II Империя към III Република

24. Национализмът в Централна и Южна Европа - обединението на Германия и Италия

25. Експанзията на Съединените щати и Гражданската война

26. Модернизацията на Япония

27. Наченки на националистически движения в Азия и Африка

IV. ЕПОХА НА ИМПЕРСКА ЕКСПАНЗИЯ И СВЕТОВНИ КОНФЛИКТИ

28. "Новият империализъм" и сблъсъците между европейските Велики сили

29. Германската империя през Бисмарковата и Вилхелминската епоха

30. Британската империя в края на Викторианската и през Едуардианската епоха

31. Третата република във Франция, 1870-1914 г.

32. "Позлатената" и "прогресивната" ера в САЩ

33. Кризата на руското самодържавие

34. Системата на международните отношения, 1870-1900 г.

35. Локални конфликти и коалиции през първото десетилетие на ХХ в.

36. Първата световна война - тоталният конфликт и неговите непосредствени последици

Литература по темите:

Аксълрод, Алън. Кратка история на Америка. Прев. от англ. (София, 2005)

Бицилли, Петър. Увод в изучаването на новата и най-новата (Опит за периодизация). Второ изд. (София, 1993)

Бицилли, Петър. Основни насоки на историческото развитие на Европа. Второ изд. (София, 1993)

Бобeро, Жак. История на протестантството. Прев. от френски (София, 2004).

Бринкли, Алън. История на американския народ. Прев. от английски (София, 1999)

Даниелу, Ален. Кратка история на Индия. Прев. от френски (София, 2004).

Дюфрес, Роже. Наполеон Бонапарт. Прев. от френски (София, 2000).

Кенеди, Пол. Възход и падение на Великите сили.Прев. от английски (София, 1997)

Кисинджър, Хенри. Дипломацията. Прев. от английски (София, 1997)

Киндер, Херман, Хилгеман, Вернер. Атлас по световна история. Т. 1-2. От Френската революция до наши дни (Пловдив, 1999)

Микел, Пиер. История на Франция. Прев. от френски. (София, 1999).

Морган, лорд Кенет. История на Великобритания. Прев. от английски. (София, 2005).

Пантев, Андрей, Глушков, Христо, Мишев, Радослав. История на Новото време. (Велико Търново. 1994)

Перес, Хосе. История на Испания. Прев. от френски. (София, 2005).

Петков, П., Генов, Р., Лунин, А. Исторически справочник - Ново време (София, 1995)

Прокачи, Джулиано. История на италианците. Прев. от италиански. (София, 2004).

Раф, Дитер. История на Германия. От старата империя до обединена Германия. Прев. от немски. (София, 2000).

Ренувен, Пиер. Първата световна война. Прев. от френски. (София, 2003).

Робъртс, Джон М. Кратка илюстрована история на света. Прев. от англ. (София, 1999)

Ротермунд, Хартмут и други. История на Южна и Източна Азия през ХІХ и ХХ век. Индия, Китай, Корея, Югоизточна Азия, Япония. Прев. от френски. (София: КАМА, 2003).

Рязановски, Николай. История на Русия. Прев. от английски. (София, 2008).

Тодоров, Цветан. Завладяването на Америка и въпросът за другия (София, 1992)

Тейлър, А. Дж. П. Бисмарк. Прeв. от англ. (София, 2001)

Фюре, Франсоа, Рише, Дени. Френската революция. Прев. от френски. (София, 2005).

Шоню, Пиер. История на Латинска Америка. Прев. от френски. (София, 2002).

Шмале, Волфганг. История на Европа. Прев. от немски. (София, 2005).

Шулце, Хаген. Държава и нация в европейската история. Прев. от немски. (София, 2002).

Средства за оценяване:

Тест (посочване на вярното твърдение и отговори на въпроси)

Курсова работа - по избрана тема от тематичния план на курса