PSYE107 Статистика в поведенческите изследвания - І част

Анотация:

Психология (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Красимир Калинов  д-р
доц. Георги Петков  д-р
гл. ас. Иван Ванков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: