PSYE105 Въведение в психологията - I част

Анотация:

The goal of the course is to present the main concepts in science of psychology from different interdisciplinary perspectives and the concrete aims of different psychology domains. In addition the classes will introduce some basic psychological instruments.

прочети още
Психология (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Милена Мутафчиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

The students will have

1) knowledge about:

• the main concepts of science of psychology;

• the main theoretical perspectives for explanation of psychological phenomenon.

2) abilities to:

• make discussions about psychological phenomenon;

• reason critically about psychological theories;

• use psychological instruments under supervision.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Judging and remembering (Lecture, 2 hours)

2. Intelligence (Seminar, 2 hours)

3. Intelligence research methods (Lecture, 2 hours)

4. Emotions (Lecture, 2 hours)

5. Motivation (Seminar, 2 hours)

6. Learning (Lecture, 2 hours)

7. Cognitive learning (2 hours)

8. Personality theories (lecture, 2 hours)

9. Personality test (seminar, 2 hours)

10. Mental disorders (Lecture, 2 hours)

11. Mental disorders - part II (lecture, 2 hours)

12. Presentation of the critical analysis

13. Presentation of the critical analysis

14. Presentation of the critical analysis

15. Test

Литература по темите:

1. Stangor, Ch. (2012). Introduction to Psychology. Flat World Knowledge

2. Roth, I. (1990). Introduction to psychology: vol.1. East Sussex: Lawrence Erlbaum Associates

3. Roth, I. (1990). Introduction to psychology: vol.2. East Sussex: Lawrence Erlbaum Associates

4. Plotnik, R. (1989). Introduction to psychology. New York, Random House

Средства за оценяване:

Test - 60%

Abstract - 40%