CITB105 Приложения на С++

Анотация:

Курсът покрива практическия аспект на основите на програмния език C++. По време на занятията се упражняват основни теми като вградени типове данни, управление на програмния поток, функции, масиви, вектори, символни низове.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

гл. ас. Валентина Иванова  д-р
 Кирил Вучков  
 Димитър Драгостинов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Числени типове данни, входни и изходни операции, оператор за присвояване, символни низове, основи на управление на програмния поток, оператори, функции и процедури, обхват на променлива, глобални променливи, постъпково усъвършенстване, тестване и откриване на грешки, използване на вектори и масиви.

2) могат:

• Да пишат програми на C++.

• Да пишат функции.

• Да използват вектори и масиви.


Предварителни изисквания:
Изискват базови знания по програмиране на С++ или умения за прилагането им при реализация на прости програмни задачи.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Структура на програма. Вход и изход. Често срещани грешки.

2. Имплементация на алгоритъм.

3. Числени типове данни и аритметични операции.

4. Символни низове.

5. Основи на управлението на програмния поток: условни оператори.

6. Булеви променливи и операции. Проверка на входа.

7. Повтарящо се изпълними изрази: while, for и do цикли.

8. Вложени цикли. Обработка на входа. Случайни числа и симулации.

9. Дефиниция на функции, подаване на параметри по стойност. Връщане на стойност. Процедури.

10. Обхват на променлива и глобални променливи. Подаване на параметър по референция. Рекурсивни функции.

11. Масиви и вектори. Често срещани алгоритми. Масиви, вектори и функции.

12. Двумерни масиви.

Литература по темите:

А. Основен учебник

Cay Horstmann, C++ For Everyone, 2nd Edition, Wiley, 2011.

Б. Полезни книги

Cay Horstmann, Computing Concepts with C++ Essentials, Third Edition, John Wiley & Sons, 2003.

В. Полезни книги на български

[1] Кай Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000, 2003 [translation from second edition].

[2] Николай Киров, Сборник от учебни материали по ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО, Деметра, София, 2003.

[3] Николай Киров, Сборник от учебни материали по ПРОГРАМИРАНЕ И СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ, Деметра, София, 2004.

Средства за оценяване:

Провеждат се 2 теста, покриващи предадените до момента учебни въпроси.

Студентите трябва да съставят работещи програми.