CITB100 Програмиране

Анотация:

В този курс се изучават основите на програмирането. Като инструмент се използва програмния език C++.

http://nikolay.kirov.be/2016/CITB100/index.html

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

доц. Николай Киров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Числени типове данни, входни и изходни операции, оператор за присвояване, символни низове, основи на управление на програмния поток, оператори, функции и процедури, обхват на променлива, глобални променливи, постъпково усъвършенстване, тестване и откриване на грешки, използване на низове, вектори и класове.

2) могат:

• Да пишат прости програми на C++.

• Да пишат функции и прости класове.

• Да използват низове, вектори и класове.
Предварителни изисквания:
Основни компютърни умения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Увод

Анатомия на компютър. Компилиране. Програмни езици С и С++. Компилиране на проста програма. Грешки. Алгоритми.

Основни типове данни

Числени типове; вход и изход; константи; низове; форматиране на изхода.

Обекти

Конструиране на обекти; използване на обекти; обекти от реалния свят

Основни управляващи оператори

Оператор if и if/else; оператори за сравнение; проверка на входа; прости цикли; обработка на входна редица; използване на булеви променливи

Функции

Функциите като черни кутии; писане на функции; коментари; връщани стойности; параматри; странични ефекти; процедури. Параметри-псевдоними; област на действие на променливи; глобални променливи; стъпково прецизиране; от псевдокод към код.

Класове

Откриване на класове; интерфейс; капсулиране; член-функции; конструктори по подразбиране и с параметри; достъп да членове-данни; сравняване на член-функции с обикновени функции.

Управляващи оператори

Няколко алтернативи; вложени клонове; булеви операции; закони на DeMorgan. Цикли for и do; вложени цикли; обработка на текстов вход; симулации.

Тестване и дебъгване

Единични тестове; избор на тестове; оценка на тестове; макрос assert; проследяване на програма; дебъгер.

Вектори

Използване на вектори за съхраняване на данни. Индекси. Вектори като параметри и върнати стойности. Успоредни вектори.

http://nikolay.kirov.be/2016/CITB100/index.html

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

А. Основен учебник

Cay Horstmann, Computing Concepts with C++ Essentials, Third Edition, John Wiley & Sons, 2003.

Б. Ползени книги

[1] Cay S. Horstmann, Timothy A. Budd, Big C++, 2nd Edition, Wiley, January 2009.

[2] Cay Horstmann, C++ For Everyone, 2nd Edition, Wiley, 2011.

В. Полезни книги на български

[1] Кай Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000, 2003 [translation from second edition].

[2] Николай Киров, Сборник от учебни материали по ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО, Деметра, София, 2003. (http://nikolay.kirov.be/book1/book1.html)

[3] Николай Киров, Сборник от учебни материали по ПРОГРАМИРАНЕ И СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ, Деметра, София, 2004.

Средства за оценяване:

През семестъра се провеждат 3 теста.

http://nikolay.kirov.be/2016/CITB100/index.html