CSTB001 Графичен потребителски интерфейс

Анотация:

Целта на курса е изграждането на теоретични познания и практически умения за решаване на многоцелеви задачи с помощта на компютър в среда на Windows и Office.

Студентите се запознават с възможностите и начините на работа с ОСНОВНИTE ТЕХНОЛОГИИ В ГРАФИЧНИЯ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС GUI в среда на Windows, необходими за обслужването на дейностите в офиса и компютърна текстообработка и дизайн в издателската дейност, а така също и връзката, вграждането, конвертирането и размяната на обекти, както между самите програми на MS Office, така и между тях и други приложни програми за обработка на графични изображения.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Господин Желев  д-р
доц. Ангел Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Технологиите и принципите за работа с графични операционни среди, принципи за разработка и оформяне на документи, електронни таблици и мултимедийни презентации.

2) могат:

Да проектират създават и оформят текстови документи и електронни таблици на високо ниво с хипервръзки, полета, и интегрирани графични обекти, автоматични съдържания, справки и др. Да проектират, разработват и документират комплексни и обемни мултимедийни презентации в среда на MS Office.


Предварителни изисквания:
Умения за работа в среда на Windows и Office, придобити в гимназията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Кратък преглед на практическите възможности на MS Word

1.1. Работа с текст

1.2. Работа с параграфи

1.3. Работа с документи

1.4. Работа с таблици

1.5. Въвеждане на текст – особености

1.6. Работа с картини, графични обекти и диаграми

2. Работа със стилове. Създаване на съдържание, азбучен указател и препратки

2.1. Прилагане на стилове

2.2. Задаване на стилове

2.3. Видоизменение на стилове

2.4. Копиране, изтриване и преименуване

2.5. Създаване на съдържание, промяна актуализиране, преформатиране

2.6. Създаване на списък на фигурите

2.7. Създаване на списък на източниците

2.8. Създаване на азбучен указател

2.9. Създаване на препратки

3. Употреба на Mail Merge

3.1. Създаване на основен документ и източник на база данни

3.2. Сортиране на записи за обединяване

3.3. Обединение на основния документ и базата данни

3.4. Генериране на таблици

3.5. Обединяване на документ и алтернативна база данни

4. Употреба на Advanced Features. Работа с Workgroups 2

4.1. Вмъкване на полета

4.2. Работа с макроси

4.3. Настройки от меню Customize

4.4 Защита на документи

4.5 Създаване на многобройни версии на документ

4.6. Проследяване на промени

II MS PowerPoint

5. Създаване на представяне

5.1. Избор на стил

5.2. Работа с изгледи

5.3. Работа със структури, импортиране

5.4. Придвижване по презентацията

5.5. Модел Slide Master

5.6. Въвеждане на текст

5.7. Въвеждане, форматиране и редактиране на обекти

5.8. Добавяне на графики и специални ефекти

6. Използване на шаблони и съветници 2

6.1. Използване на модели

6.2. Промяна на цветови схеми и фон

6.3. Използване на съветници

6.4. Създаване и записване на потребителски шаблон

6.5. Пренареждане на кадри

7. Добавяне на графики и специални ефекти

7.1. Добавяне на графични изображения и мултимедия

2.2. Използване на ефекти за преход между кадри

7.3. Използване на Preset animations

7.4. Създаване на операции

7.5. Работа със звук

8. Организиране на презентация

8.1. Добавяне на коментари

8.2. Добавяне на бележки на говорителя

8.3. Резюмиращи кадри

8.4. Стартиране и настройка на представяне

8.5. Използване на записано описание

8.6. Използване на Pack and Go Wizard

8.7. Използване на PawerPoint Viewer

ІІI. Microsoft Excell

9. Работни таблици и работни дневници 2

9.1. Работа с електронни дневници

9.2. Работа с електронни таблици

9.3. Копиране и преместване на клетки

9.4. Използване на имена

9.5. Въвеждане и форматиране на информация

9.6. Формати за числа, дати и часове

9.7. Отпечатване на таблица и част от таблица

10. Функции и формули 2

10.1. Работа с формули, копиране и преместване

10.2. Приоритет на оператори

10.3. Работа с функции

10.4. Използване на имена на поредици

10.5. Използване на масиви

10.6. Използване на връзки

11. Диаграми 2

11.1. Създаване на диаграми с Помощника Chart Wizard

11.2. Понятие за основни типове диаграми

11.3. Промяна на диаграми

11.4. Форматиране на диаграми

11.5. Усъвършенстване на диаграми

12. Списъци и бази данни 2

12.1. Форматиране на етикети

12.2. Определяне на списъци. Записи и полета

12.3. Създаване на база данни

12.4. Въвеждане и редактиране на записи

12.5. Сортиране и филтриране на данни

12.6. Прилагане на действие върху част от данни

ІV. Microsoft Access

13. Създаване на база от данни 2

13.1. Използване на Database Wizard

13.2 Добавяне и редактиране на данни

13.3 Сортиране на данни

13.4 Добавяне на индекс

13.5 Работа с формуляри, използване на Autoform

13.6 Разработване на формуляр

13.7 Добавяне на контроли къ формуляр

14. Използване на запитвания 2

14.1. Начин на работа със запитвания

14.2 Създаване и редактиране на запитвания

14.3 Използване на критерии

14.4 Разработване на собствено запитване

14.5 Използване на съветници

15. V. Microsoft Outlook 2

15.1. Създаване и поддържане на списък от контакти

15.2. Управление на времето с Calendar

15.3 Използване на дневници и бележки

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Д. Кокс, Д. Препернау, Office Word 2007, Step by step, Из-во СофтПрес, София, 2007

2. Питър Нортън, Джон Пол Милър, Пълно ръководство Microsoft Windows XP – комплект 2 тома, Из-во ИнфоДАР, София, 2002

3. Уилям Р. Стенек, Microsoft Windows XP Professional. Наръчник на администратора, ИК „Софт Прес“ 2004, 464 стр.

4. Пол Мак.Федрис, Microsoft Windows 7, Полное руководство, Изд.“Вильямс“, 2011,

5. Колектив, Руководство по продукту Microsoft Office 2010, Издателство Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2010, 873 стр.

Допълнителна литература:

1. Карп Дейвиде, Хитрости Windows 7. Для професионалов, изд. Питер, 2011

2. Маклин Йен, Томас Орин, Установка и настройка Windows 7. Учебный курс Microsoft, изд. Русская Редакция, 2011, 848 стр.

3. Лебедев А.Н., Widows 7 и Office 10, Компьютер для начинаещих, изд. Питер, 2010, 256 стр.

4. Jorge Orchilles, Microsoft Windows 7 Administrator's Reference: Upgrading, Deploying, Managing, and Securing Windows 7, Syngpress, 2010, 672 стр.

Забележка: Представените в литературата книги на руски и английски език могат да бъдат получени в електронен вариант при поискване от доц. Ангел Ангелов

Средства за оценяване:

Текущо оценяване

1. Компютърен тест MS Windows - 7 седмица

2. Компютърен тест MS Office - 14 седмица

3. Разработка на реферат