VACB101 Приложни аспекти в графичния дизайн - I част

Анотация:

• Да се усвоят основни познания за практическо решаване на проблемите свързани с визуалната комуникация.

• Изграждане на една основна графична култура в студентите

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

доц. Илия Кожухаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Теоретични и практически основи на графичният дизайн

2) могат:

• Да реализират проекти свързани с визуалната комуникация, да решават успешно поставени задачи свързани с визуалното изграждане на фирми и организации


Предварителни изисквания:
• Основни умения по рисуване, копозиция, цвят и др.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Същност на приложната графика

2. Сведения за произхода и развитието на приложната графика до наши дни

3. Видове приложна графика

4. Печатна графика

5. Комуникативна графика

6. Рекламна графика

7. Специфични изисквания и методи

използвани в приложната графика

8. Стилизация на растения

9. Стилизация на животни

10. Цветът - основно изобразително

средство в приложната графика

11. Композиция в приложната графика-

основни елементи.

12. Равновесието - основен закон в

приложната графика и нейната

композиция

13. Уравновесяване на графичните образи.

14. Уравновесяване чрез линии, посоки и

оси на изобразителния материал

15. Колоритно уравновесяване

Литература по темите:

1. Проф. Тасев Д. "Графичен дизайн"

2. Дамянов Б. Методика на обучението по композиция. Изд. "Златю Боеджиев", Пловдив, 1999

3. Борисов Б. М. Промишлен дизайн. УНСС, София, 2001

Средства за оценяване:

* упражнения

* самостоятелни работи