CARB122 Основни етапи в създаването на анимационния филм

Анотация:

• Курсът запознава студентите с основните стъпки при създаването на анимационен филм, като изяснява приликите и различията при използване на различните технологии.

• Целта на курса е студентите да се запознаят и да добият известен практически опит в различните професионални профили, според изискванията на съвременното хибридно анимационно изкуство.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните етапи и тяхната последователност в създаването на анимационен филм

• характерните особености на всички анимационни техники и похвати

• зависимостта между драматургия, анимационна стилистика и анимационна технология

2) могат:

• да организират направата на собствените си филми

• да се ориентират в различните професионални профили в анимационното производство

• да могат успешно да съчетават различни анимационни технологии в своите филми


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Студентите да имат елементарни познания и умения по рисуване: етюди, портрети, пейзажи, карикатура, шарж и бързи скици.

• Студентите да имат интерес и основни познания в областта на литературата, музиката, изобразителното изкуство, киното, театъра и пантомимата.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата

1 Идеята – типаж; история

2 Идеята – литературно произведени; случка от живота;

3 Идеята – музика.

4 Първи ескизи и скици от филма.

5 Разработване на типажа.

6 Разработване на декора.

7 Груб сториборд.

8 Сториборд.

9 Лейаут.

10 Музиката и словото преди анимацията или обратното?

11 Роля на словото.

12 Роля на музиката.

13 Последващи етапи в правенето на филма – общи и различни характеристики при различните технологии.

14 Среща с действащи професионалисти.

15 Среща с действащи професионалисти, примери от практиката в студио и др.

Литература по темите:

На английски език

1. Brian Lemay – “ Designing Cartoon Characters for Animation”

2. Tony White – “ The Animator's Workbook: Step-By-Step Techniques of Drawn Animation”

3. Richard Williams – “The Animator’s Survival Kit”

4. Frank Thomas and Ollie Johnston – “The Illusion of Life”

5. Leonard Maltin -‘Of Mice and Magic”

6. Harold Whitaker and John Halas – “Timing for Animation”

7. Shamus Culhane –” Animation from Script to Screen”

8. Ted Sennett – “The Art of Hanna-Barbera”

9. Chuck Jones – “Chuck Amuck”

10. Roger Noake –” Animation”

11. Kit Laybourne – “The Animation Book”

12. Gene Deitch – “How to Succeed in Animation”

13.Frank Thompson –“ Tim Burton”s ‘Nightmares Before Christmas’

На френски език

• Jackie Bretaudeau – “Le Layout”

• Bernard Deyries –“Le Storyboard d’Animation de Series”

На руски език

• Иван Иванов-Вано –„Кадр за кадром”

• „Мастера советской мультипликации” –сборник статей

• Юрий Норштейн -„Снег на траве”

На сърбо-хърватски език

• Боривой Довникович - ‘Skola Crtamog Filma”

На български език

• Красимира Герчева –„Естетика на анимационния филм”

• Надежда Маринчевска –„Квадрати на въображението”

• Надежда Маринчевска – „ Българско анимационно кино 1915-1995г.”

• Тодор Андрейков –„Комичното на екрана”

• Тодор Андрейков- „В света на киното”

• Шандор Фейа-„За анимацията въобще”

• Сергей Есенин –„Вълшебниците на екрана”

• Илия Бешков-„Слово и образ”

• Джани Родари –„Граматика на въображението”

• Петър Чуховски – „Рисунката”

• Петър Чуховски – „ Конструктивна перспектива”

• Д-р Кр. Чоканов – „ Пластична анатомия”

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

ПОРТФОЛИО 50%