CARB102 Анимационното изкуство - азбука и първи стъпки

Анотация:

• Анимацията като изкуство. Запознаване с етапите на анимационното филмово производство. Развиване на индивидуалните качества на всеки студент.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи на анимационното кино и взаимодействието му с другите изкуства.

2) могат:

• Да прилагат практически придобитите знания по естетиката и елементите на анимационния филм.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни умения по рисуване и композиция.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Естетика на анимационния филм

• Съчетание на изобразителното изкуство с изкуството на драматургията

• Анимационна условност

• Влияние на различните изкуства върху стилистиката на анимационния филм

• Психология на образа

• Създаване на характери

• Моделиране на ситуация

• Език на анимацията

• Раждане през кинотрика

• Илюзията на покадровото изображение

• Фази на движението

• Раждане на метафора

• Създаване на нови принципи (експеримент)

• Разглеждане на анимационното кино във взаимодействие с други изкуства

• Запознаване с етапите на анимационното филмопроизводство: идея (литературен сценарий); режисьорски сценарий (работна книга); подготвителен период - аниматик; продукция - анимация, фази, почистване; снимка (сканиране), композитинг; постпродукция - монтаж, озвучаване, мишунг.

Литература по темите:

1. Наша и чужда анимационна филмова класика и специализирана литература;

2. Чужда анимационна класика и литературни източници:

• Роби Енглерт – Швейцария;

• Боривой Довникович – Хърватска;

• Юрий Норщейн – Русия;

• Джон Халас - Англия

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТОВЕ……….50 %

участие и активност на студента по време на занятия ……50 %

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

УСТЕН ИЗПИТ ……....30%

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ……...70%