CARB101 Изобразителни възможности на анимационния филм

Анотация:

• Да въведе студентите в характера и специфичните особености на изобразителните

средства на анимационния филм.

• Да запознае студентите с различните художествени стилове в анимационното кино.

• Освен информативни и теоретични познания, курсът предоставя и възможност за изпълнения на практически художествено-творчески задачи.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

 Пенчо Кунчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Студентите да имат умения да рисуват по натура, а така също по памет и въображение

2) могат:

• Да създават рисунки и цветни проекти като предпоставка за по-нататъшното им

обучение в областта на типажа,декора и сториборда.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни умения по рисуване и композиция.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Въведение в изобразителните възможности на анимационния филм.

• Художествените стилове в анимацията от нейното начало до днес.

• Стилизацията като един от основните принципи в художественопостановъчната

работа в анимационния филм.Стилизация на форми от природата.

• Стилизация на животински фигури.

• Стилизация на човешка фигура.

• Композиция в изобразителното изкуство и в анимационния филм

• Цветът в анимационния филм неговото визуално и драматургично

значение.

• Техники на рисунката. Рисунката в анимационния филм и нейното

пространствено изражение .

• От класическата към сатиричната рисунка.

• Колажът в изобразителното изкуство и в анимационния филм.

• Илюстрация и анимационен филм.

• Комиксът и анимационния филм.

• Куклата - от играчката към обект в изобразителното изкуство и

анимационния филм.

• Стиловете в изобразителното изкуство и отражението им в

анимационния филм.

• Комерсиална и художествена стилистика в анимационното кино.

Литература по темите:

1. Наша и чужда анимационна филмова класика и специализирана литература;

2. Чужда анимационна класика и литературни източници:

• Роби Енглерт – Швейцария;

• Боривой Довникович – Хърватска;

• Юрий Норщейн – Русия;

• Джон Халас - Англия

3. Албуми на художници като:Saul Steinberg,Seymour Chwast,Milton Glaser,Jiri Salamoun,Etienne Delessert,Roland Topor,Jan Lenica,Paul Klee,Max Ernst,Amedeo Modigliani,Raoul Dufy,Rene Magritte,David Hockney,Salvador Dali...

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ .………..80 %

Участие и активност на студента по време на занятия ……20 %

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

УСТЕН ИЗПИТ ……....20%

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ……...80%