ADVB110 Семинар: "Взаимоотношенията рекламодател - рекламна агенция"

Анотация:

Семинарът ще разгледа рекламния процес през призмата на рекламодателите.

В хода на семинара ще се търси отговор на въпроса как рекламодателите взимат решения в областта на рекламата, как избират рекламна агенция, как координират дейностите на агенцията и как оценяват ефективността на рекламата си.

Семинарът ще привлече гост лектори (маркетинг мениджъри, рекламни мениджър, бранд мениджъри) от различни компании, които ще представят начина на организация на рекламната си дейност и ще дискутират различни проблеми в с тази област.

Основната цел на семинара е да разкрие на студентите от програмата гледната точка на рекламодателите. Сред основните цели е да се възпита в студентите поведение на коректност и разбиране на клиентските проблеми и начините на търсене на ефективно разрешение за тях. Темата на семинара позволява да бъдат разглеждани различни теми от областта на корпоративните маркетингови комуникации.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• Начините, по които рекламодателите взимат решения в областта на рекламата

• Структура на рекламния отдел

• Основни етапи в работата с рекламна агенция

2) могат

• Да работят успешно с рекламодатели

• Да предлагат решения в областта на рекламата, съобразени с нуждите на клиентите


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: общи познания в областта на рекламата

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

-

Литература по темите:

• http://www.arabulgaria.org/

• www.abc.bg

• www.bam.bg

• www.capital.bg

• www.dnevnik.bg

• www.manager.bg

Средства за оценяване:

-