ADVB101 Приложни аспекти на рекламата

Анотация:

Курсът въвежда студентите в рекламната теория и практика и има теоретико-практичен характер. Представена е същността на науката и професията реклама, нейната история и развитие както в света, така и в България. Проследяват се различните теории, школи, автори и техния принос в съвременния бизнес. Теорията cе илюстрира и извлича от конкретни примери. Цялата теоретична част е в мултимедиен формат с най-доброто от съвременната световна практика по отношение на рекламата и маркетинговите комуникации. Презентациите са максимално диалогични и провокират към дискусии. В курса се набляга на съмостоятелните и практически разработки.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите:

ЩЕ ЗНАЯТ:

- През какви периоди преминава развитието на рекламата и какво обуславя смяната на един с друг.

- Новите технологии в света на рекламата

- основните творчески постижения в областта

- известни автори и техния принос в развитието на рекламата

ЩЕ МОГАТ:

- да дефинират сложното понятие „реклама”

- да обяснят еволюцията на рекламата в съвременния свят

- да различават ефективна от неефективна комуникация

- да отнасят правилно определени реклами към конкретна школа


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Рекламата в съвременния свят; Мнения и квалификации за рекламата от различни творци. Дефиниции за рекламата през погледа на нашето съвремие; Рекламата - двете страни на един процес - наука и изкуство

2. Първи рекламни послания – Древен Рим, Гърция, Средновековие; ХV в. – поява на книгопечатането; Първи рекламни послания в медиите – ХVІІ – ХVІІІ век; Ранна английска и ранна американска реклама

3. ХІХ в - основи на рекламните агенции; поява на „Лекарствата без рецепта“, първите рекламисти и рекламодатели, поява на творческите екипи в рекламните агенции; раждането на слогана и търговската марка

4. Правни основи за регулиране и саморегулиране на рекламната дейност; Рекламата между двете световни войни; поява на нов медиен канал – радиото; влияние на Великата депресия

5. 50-те години на ХІХ в – Росър Рийвз и изключително предложение за продажба

6. Подсъзнателна (подпрагова) реклама – модата на „дълбочинно проучване”; мисловните школи на Алфред Полиц и Ернс Дихтер; Джеймс Вайкъри и митът за 25 кадър в рекламата

7. Пионерите в рекламата. Първите реклами. Началото на рекламната индустрия. Клод Хопкинс и неговия принос

8. От пропаганда до сапунени сериали. Завещаното от Джей Уолтър Томпсън

9. Рубикам и депресията; Интегриране на рекламите в радио шоута и програми

10. Алберт Лейскър - първото в Америка систематично обучение на персонал за писане на рекламни текстове

11. Аристократите от Медисън Авеню. Британска агенция в Ню Йорк. Продажбите като наука. – Стенли и Хелън Резър

12. Творческата революция в рекламата – Лео Бърнет: налагането на визуалните образи на продуктите

13. Бил Бърнбах - силата на въздействието

14. Дейвид Огилви - образът на търговската марка

15. Рекламата до края на ХХ век: 70-те години маркетингов период; Екстравагантността на 80-те и насърчаване на продажбите; 90-те години – нова управленска концепция. Интегрирани маркетингови комуникации

Литература по темите:

Заглавия, които се предлагат в библиотеката на НБУ

• Краят на рекламата, каквато я познаваме / Серджо Зийман, София: Фокус, 2004.

Сигнатура: 659 / З-628

• Рекламата каквато е / Димитър Доганов, Ференц Палфи, Варна: Princeps, 1995

Сигнатура: 659 / Д 692

• Научната реклама / Клод Хопкинс; Прев. [от англ.] Руслана Радойчева. Реализмът в рекламата / Росър Рийвс; Прев. [от англ.] Руслана Радойчева, Варна: Princeps, 1994

Сигнатура: 659 / Х 652

• Рекламата през Възраждането / Иван ИлчевСофия: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 1995

Сигнатура: 949.72.04 / И 581

• Словото на гения в рекламата / Дейвид Огилви; Прев. Петър Узунов. София: Locus, 2013. 208 с.

Сигнатура: 659 / О-348

Българска рекламна енциклопедия / Димитър Доганов, Боян Дуранкев. София: Сиела, 2001. 397 с.

Сигнатура: С 659 / Д 692

• Изповедите на един рекламист / Дейвид Огилви; Прев. от англ. език Димитър Доганов. София: Princeps, 1999. 156 с.

Сигнатура: 659 / О-348

• Холивуд пере най-добре / Жак Сегала; Прев. Вера Джамбазова. София: Ивидим, 2004. 246 с.

Сигнатура: 659 / С 305

• Краят на маркетинга, какъвто го познаваме / Серджо Зийман; Прев. Илиана Гаврилова. София: Locus, 2005. 240 с.

Сигнатура: 339.13 / З-628

• Партизански маркетинг / Джей Левинсън, Джийни Левинсън, Ейми Левинсън; Прев. от англ. език Мария Николова. София: Изток-Запад, 2011. 512 с.

Сигнатура: 339.13 / Л 357

• Думите на медийния преход / Маргарита Пешева, Христи Кафтанджиев и др. Велико Търново : Фабер, 2010, 236 с.

Сигнатура: 316.7 / П 507

Други издания в тематичната област:

• Въздействие на телевизионната реклама върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите / Боян Дуранкев и др. София: Издателски комплекс - УНСС, 2012. 370

Сигнатура: 659 / В 913

• [Двадесет и два] 22 неоспорими закона на рекламата (и кога ги нарушаваме) / Майкъл Нюман; Прев. от англ. език Николай Кръстев. София: Класика и Стил, 2005. 324 с.

Сигнатура: 659 / Н 986

• Десетте Божи заповеди на рекламата / Боб Гарфийлд; Прев. Милко Стоименов. София: Bookmark, 2006. 224 с.

Сигнатура: 659 / Г 238

• Джобна реклама : Основни принципи на рекламната дейност от A до Z / Каролин Маршал; Прев. Камен Каменов. Плевен: ЕА, 2000. 274 с.

Сигнатура: С 659 / М 366

• Ефективна реклама незабавен успех / Брадли Шугарс; Прев. Димитрина Казанкина, Светла Митева. София: Софтпрес, 2006. 320 с.

Сигнатура: 659 / Ш 964

• Интернет рекламата : Мисията възможна / Жюстин Томс. София: Сиела, 2005. 168 с.

Сигнатура: 659 / Т 710

Кешвъртайзинг : 100 тайни от психология на рекламата / Дрю Уитмън; Прев. Весела Венчева - Тодорова. София: Кръгозор, 2009. 208 с.

Сигнатура: 659 / У 435

• Копирайтинг : Съставяне на рекламни и ПР текстове / Кира Иванова. б.м.: Асеневци, 2009. 188 с.

Сигнатура: 659 / И 225

• Маркетинг и реклама за електронни медии, кабелни системи и интернет / Сюзън Истман, Дъглас Фъргюсън, Робърт Клайн. София: Слънце, 2004. 416 с.

Сигнатура: 339.13 / И 945

• Мениджмънт на рекламата / Робер Льодюк; Прев. от фр. ез. Райничка Сисьова-Табакова. София : Ваньо Недков, 2010. 167 с.

Сигнатура: 659 / Л 778

• Направи си сам…маркетинг! : Творчески стратегии в рекламата по време на криза / Невяна Кръстева. София: Авангард Прима, 2009. 222 с.

Сигнатура: 339.13 / К 924

• Потребителско поведение и реклама : Психологически аспекти / Анелия Петрова. София: Делова седмица консулт, 2004. 216 с.

Сигнатура: 330 / П 472

• Правен режим на рекламата в търговската дейност / Рая Колева. Благоевград: [Ираник-М], 2009. 312 с.

Сигнатура: 347.8 / К 781

• Психология на рекламата : Рекламата, НЛП и 25-ият кадър / Вит Ценьов; Прев. от руски език Яна Загорчинова. София: Изток-Запад, 2007. 256 с.

Сигнатура: 659 / Ц 509

• Рекламата и медийните потребители : Публичноправен режим / Райна Николова. София: б.и., 2010. 112 с.

Сигнатура: 347.8 / Н 750

• Секс, еротика, реклама / Албена Павлова. София: Нова звезда, 2013. 256 с.

Сигнатура: 659 / П 132

• Скритата сила на рекламата : Как слабо въвличащата обработка оказва влияние върху начина, по който правим избора си на марки / Робърт Хийт; Прев. Лили Георгиева. София: Програмата Груп, 2004. 144 с.

Сигнатура: 659 / Х 488

• Скритата сила на рекламата : Как слабо въвличащата обработка оказва влияние върху начина, по който правим избора си на марки / Робърт Хийт; Прев. Лили Георгиева. София: Програмата Груп, 2004. 144 с.

Сигнатура: 659 / Х 488

Други периодични издания в тематичната област:

• Advertising age. Chicago: Crain Communications, 2013-2014.

Сигнатура: Сп 659 / A 22

• Luerzer's int'l archive : Ads, TV and Posters worldwide. Salzburg: Walter Luerzer, 2009-2014.

Сигнатура: Сп 659 / L 96

Издания на книжния пазар в тематичната област, които библиотеката към този момент не притежава:

• Бизнес обновяване: как да вземаме правилните решения / Серджо Зийман. София: Locus, 2005

• Добри дела / Филип Котлър, Дейвид Хескил, Нанси Лий. София: Сиела, 2014 (планирана за закупуване)

Подвеждащата реклама / Милен Иванов. София : Сиела, 2012 (планирана за закупуване)

Реклама for Dummies / Гари Р. Дал. София : AlexSoft, 2007. 320 с.

• Рекламата. Къде, кога и как? І Светозар Кръстев.София: Инкоминтелект, 1993

• Насърчаване на продажбите: 10 изпитани техники в маркетинга / Камен Каменов. София:. Кода Системс, 1999;

• Краят на рекламата, каквато я познаваме / Серджо Зийман, София: Фокус, 2004.

• The Radio & Television Commercial (NTC Business Books) / Albert C. Book, Norman D. Cary, Stanley I. Tannenbaum. Ntc Business Books; 3 Sub edition (March 1996). 234 p.

Електронни ресурси на НБУ: Базата данни World Advertising Research Center, която може да се ползва както в локалната мрежа на НБУ, така и извън нея.

• База данни World Advertising Research Center (WARC) предоставя информация за всички аспекти на маркетинга, медиите и комуникациите. Платформата съдържа 45000 статии, казуси, изследователски доклади, статии, новини и резюмета на английски език. Включва проучвания на пазара, прогнозиране на рекламни разходи, профили на големи марки и задълбочени репортажи за събития в бранша.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ – 2 теста, презентации, 2 самостоятелни работи, 1 курсова работа и активност на студента (задачи разработени в час)