INTB034 Декоративни и приложни елементи в интериорния дизайн - I част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с приложението на декоративните и приложни елементи в интериорния дизайн. За целта се разглеждат и обсъждат отделни художествени произведения в сферата на дизайна - мебели, текстил, творби от стъкло, метал, керамика - решават се практически задачи, въвеждат се основни понятия от областта на интериорния дизайн и се демонстрират някои от главните методи на работа. Курсът е насочен към тесните интереси на студентите, изучаващи интериорен дизайн, за да могат придобитите знания да им помогнат пряко в практическата работа. Поучените знания се прилагат в създаване на практически интериорни скици, рисунки, макети, проекти, които студентите представят като част от текущото оценяване.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Ралица Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Ролята и значението на декоративните и приложните елементи в интериорния дизайн.

2) могат:

да правят практически творчески разработки, рисунки, скици и проекти с изявени декоративни и приложни елементи, които да демонстрират познанията им за продукт дизайн и детайлите в интериорния дизайн.


Предварителни изисквания:
нямаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в декоративните и приложните изкуства.

2. Мебелите за сядане през вековете. От готическите тронове до Макинтош.

3. Разработка на интериорен проект с готически елементи.

4. Символизмът и декорацията в интериора.

5. От Бидермайер до Тонет. Практически задачи.

6. Тест.

7. Графичният дизайн и мястото му в интериора.

8. Кубистични експерименти в мебелите и дамаските.

9. Представяне и обсъждане на индивидуални интериорни проекти с участие на кубистични елементи.

10. Интериорен текстил. Приложението на стъклото в интериора.

11. Ролята на метала в интериора.

12. Осветителното тяло. Практически задачи.

13. Тест.

14. Нестандартни материали в интериора.

15. Конферанс.

Литература по темите:

Иванова, Н. История на дизайна, Наука и изкуство, С., 1984

Read, H. Art & Industry, Faber and Faber Limited, London, 1956

Arwas, V. Glass, Art Nouveau to Art Deco, Academy Editions, London, 1987

Fiell, Charlotte & Peter, Design of the 20-th century, Taschen, 2005

John Pile, A history of interior design, Laurence King Publishing, 2009

Средства за оценяване:

Практически проекти и тестове.

Крайната оценка се формира при поставени минимум две текущи оценки.