GENB031 Композиция във визуалните изкуства

Анотация:

Да провокира осмисляне и развитие на познанието за композицията в изобразителното изкуство.

• Да провокира търсене и прилагане на разглежданите в курса методи и средства за развиване на творческите възможности и прилагането им в професионалната работа.

• Да убеди студентите, че раждането на творчески идеи е свързано с редица психологически предпоставки, които те трябва да изградят съзнателно.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Михаил Чомаков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Философия на композицията – основа на изобразителните изкуства.

• Факторите, влияещи на творческото въображение.

2) могат:

• Да боравят с понятието “Правилно” във всичките му аспекти.

• Да боравят с видовете композиции.


Предварителни изисквания:
тудентите да имат знания и/или умения:

• На завършили успешно базовото си образование.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Основни теми :

Първи семестър:

1. Увод

2. Цели и задачи

3. Понятието творческо мислене

4. Творчески процес

А - Себебеализирани

Б - Творец

В – Интуицията като необходимост

Г - Архитипови пътеки

Д - Илюзия

5. Цел на творческия процес

А - Мотивирано творчество

Б - Изграждане на материален продукт

В - Функционалност

6. Изграждане на хармонична енергия

7. Изграждане на интелектуална енергия

8. Качеството Правилност при композицията

9. Космогония на понятието Композиция

А – Макро композиция

Б – Микро Композиция

В - Правилна композиция – доказване и дефиниране

10. Феноменът Хармония – плод на правилността на композицията

11. Анализ на понятието ХАРМОНИЯ

12. Видове хармония

13. Композиция от хармонии

14. Инструменти на творческия процес

А – Мотивация

Б – Желание за промяна

В – Волеви импулс

15. Рамка на творческия процес

А – Индивидуално творчество

Б – Съвместно творчество

В – Последствия от творческия процес

16. Варианти на творческия процес

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

16. Варианти на творческия процес

А – Сътворяване

Б – Откривателство

В – Съпричастност

17. Анализ на АБСОЛЮТНАТА същност на композицията – АБСОЛЮТ

А – Намерение

18. Инструменти на творческия процес

А – Мисъл

Б – Слово

В – Действие

Г – Качество

19. Етапи на творческия процес

А – Желание – мотивация

Б – Сътворяване на желанието

В – Изживяване – Цел на творчеството

20. Симетрия и съвършенство в устройството на света

21. Проникване навътре – разнообразие на връзките на основните елементи – Феноменът – СЕБЕПОЗНАВАНЕ

22. Сътворяване на изживяното

23. Понятията – ПРАВИЛНО и ПОГРЕШНО

24. Трикомпонентност в творческия процес

А – Тяло, разум, дух

Б – Съзнание, подсъзнание, свръхсъзнание

В – Енергия, материя, антиматерия

25. Разширение на творческото мислене

26. Себесътворяване

27. Времето на творческия процес

А – Нещото между волята и осъществяването

Б – Вземане на решение

В – Последователност и целенасоченост

Г – Феноменът като философско понятие

28. Сътворяване на действителността

29. Минало и бъдеще – определяне като мисловни понятия

А – Реалност – настоящия миг

Б – Времето – настояще сега

В – Време – континиум

30. Механизъм на изграждане на бъдещето

А – Мисъл – енергия

Б – Чувства – механизъм

В – Постоянство – рамка

31. Истинско творчество – себесътворяване

А – Раждане на илюзиите

Б – Изграждане на правилните илюзии

32. Морални аспекти на творческия процес

А – Изборът който правиш

Б – Чувството – отговорност

В – Чувството – страст

33. Заключение

Литература по темите:

“Архетиповете и колективното несъзнавано” –К. Юнг; “Сборник” том ІІ*efest,97 –департамент “Антропология” и “Симеотика”; “Когнитивна психология” – Трифон момчилов; “Атлас” – Мишел Сер; “Зен и изкуств

Средства за оценяване:

Есе по тема

курсова работа - есе

Оценка на курсовата работа