MODB104 Компютърно проектиране: Corel Draw

Анотация:

Целта по време на курса е студентите да усвоят различни техники за работа с програмата Corel Draw и да придобият знания за компютърнa обработка на растерни изображения.

Широко са застъпени техники за обработка на векторни изображения и поместването им

в двуизмерни компютърни колажи. Изчертаване на кройки и техническа скица.

Проектират се многостраничен рекламен календар за модна фирма, визитки и лого.

По време на лекция студентите разработват графични проекти на базата, на който усвояват

и упражняват новите техники в програмата CorelDraw.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Да боравят свободно с дигиталния инструментариум на програмата CorelDraw, ще умеят самостоятелно да създават рекламни календари, компютърни кройки и художествено оформление на визитки предназначени за модна фирма.

2) могат:

•Въз основа на усвоените техники по време на курса, студентите ще могат самостоятелно да създават графични проекти по зададени теми, което ще им даде самочувствие на добре подготвени дизайнери, които ще могат след дипломирането си да се реализират

в областта на модния дизайн и рекламата.


Предварителни изисквания:
Познания по графично и пространствено проектиране

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Запознаване с работната област на програмата CorelDraw

2.Основи на селектирането.

3.Основни геометрични фигури.

4.Рисуване с инструмента Pen.

5.Оцветяване на фигури.

6.Прозрачност и режим на смесване.

7.Работа със слоеве.

8.Геометрични преобразувания на обекти.

9.Разполагане и подреждане на обекти.

10.Атрибути за външен вид, стилове и ефекти.

11.Работа с текст.Дизайн на плакат формат 50x70 см

12.Преливане на форми и цветове.Символи.Четки.

13.Дизайн на календар за модна марка.

14Дизайн и предпечатна подготовка на визитки формат 9X5 см

15Изчертаване на кройки в CorelDraw – права пола,панталон,корсаж.

Литература по темите:

“Бързи стъпки в CorelDraw 11”- изд.СОФТПРЕС

“ Бързи стъпки в CorelDraw 12”- изд.СОФТПРЕС

“ Бързи стъпки в CorelDraw X3”- изд.СОФТПРЕС

“ Бързи стъпки в CorelDraw X4”- изд.СОФТПРЕС

“ Бързи стъпки в CorelDraw X5”- изд.СОФТПРЕС

Средства за оценяване:

Студентите биват оценявани на база поставени от преподавателя индивидуални практически задачи. Темата и заданието на проекта

се възлагат в началото на семестъра като периодично се представя

за консултации през определен период от време.

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 60%

КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНE 20%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ 20%