MODB003 Графични изображения в модата

Анотация:

Курсът се състои от лекционна и практическа част с продължителност от 30 учебни часа. В него студентите се запознават с историята на модната графика, с постиженията на великите илюстратори: Тулуз Лотрек, Густав Климт, Алфонс Муха и Егон Шиле. На база получените знания за тяхното творчество, инспирирани от духа на творбите им, те създават свои композиции изпълнени в стила и колорита на големите майстори.

Студентите практически се научават да ползват графичните материали и необходимите за тях основи, цветовете - с техническите им параметри.

В исторически план се изучават пропорциите на човешката фигура от древността до днес. В практическо отношение това включва: конструкция и анатомични особености, оси на движение, пластични особености при мъж, жена, дете. Пози и промени на фигурите в модната графика спрямо фигурите с класически пропорции. Работи се над стабилност и равновесие при различни положения на фигурите. Отделя се внимание на перспективните изменения в зависимост от гледната точка - висок и нисък хоризонт. Изпълняват се бързи скици на фигури с графични материали.

Практическите упражнения завършват с конферанс.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да знаят:

1/ Да разпознават стила на илюстраторите на 20в.

2/ Кои са основните отношения в човешките фигури

Да могат:

1/Да рисуват човешки фигури в правилни и деформирани пропорции

2/Да използват графичните изобразителни материали и основи за тях


Предварителни изисквания:
Да са подготвени с материалите, с които ще се работи:

- подложка - фазер или картон с размери 35/50см;

- моливи 2В, 3В, 4В;

- гуми - обикновена и хлебна;

- макетно ножче или острилка;

- въглен - обикновен и пресован;

- маркери, тънкописци;

- цветни материали - моливи, пастели, темпера

- хартии с формати А4, А3, 35/50см

- пластмасова или друга папка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. История на модната илюстрация

2. Тулуз Лотрек - живот и творчество

3. Густав Климт - композиции и колорит на творбите му

4. Алфонс Муха - емоционална насоченост по отношение на жената

5. Егон Шиле - динамика и изразителност в движението на човешката фигура

6. Пропорции на човешкото тяло – видове силуети

7. Пропорции на тялото в модната скица

8. Основни оси на движение в човешката фигура

9. Бързи скици от натура

10.Техники в модната скица

11.Цвят и особености в параметрите на боите

12.Работа с живописни материали, подходящи за модна скица

Литература по темите:

1. „Giovanni Civardi - Drawing Portraits Faces And Figures” -2002г.

2. „Burne Hogarth - Drawing Dynamic Hands.”– Издательство АТС - 2001г.

3. „Burne Hogarth - Drawing the Human head”

4.”Климт” –Жил Нере-Алианс-97

5.”Gottfried Bammes - Human Anatomy” (BG)

6. Монографии на художниците:Тулуз Лотрек,Густав Климт,Алфонс Муха и Егон Шиле

Средства за оценяване:

Конферанс и отговор на въпроси от взетия материал