MUSM394 Джаз/поп интерпретация I част (на английски език)

Анотация:

The real book-vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-34

Oscar Peterson-Jazz exercises.

прочети още
Музикално изпълнителство (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Ангел Заберски  д-р
преп. Камелия Тодорова  
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

The real book-vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-34

Oscar Peterson-Jazz exercises.
Предварителни изисквания:
The real book-vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-34

Oscar Peterson-Jazz exercises.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

The real book-vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-34

Oscar Peterson-Jazz exercises.

Литература по темите:

The real book-vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-34

Oscar Peterson-Jazz exercises.

Средства за оценяване:

The real book-vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-34

Oscar Peterson-Jazz exercises.