MUSM339 Пеене с диригент I част - на английски език

Анотация:

Музикално изпълнителство (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Стефан Драгостинов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: