MUSM313 Акомпанимент I част - на английски език

Анотация:

В курса се разглеждат въпроси, практики и теоретични постаменти за съпровод и акомпанимент на различни инструменти, певци, хор, състави. Той дава възможност на студентите, записали курса, да имат опит в подобни ансамбли като набляга върху проблеми, някои основни изисквания, транспорт, копюри на партитури и прочие техники, които са основни при работа с партньор на музикалната сцена.

Цел на курса е:

• Формиране на знания със специфична насоченост по съпровод, акомпанимент и корепетиция.

• Обогатяване опита на студентите и даването на още една възможност за реализация.

прочети още
Музикално изпълнителство (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
проф. Албена Кехлибарева-Стоянова  д-р
 Ермила Швайцер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят основните принципи, на които се подчинява художествения акомпанимент.

2) могат да изпълняват свободно акомпанираща партия на сцена и при запис в студио.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

специално този курс е за студентите по пиано от бакалавърско ниво на обучение в НБУ или извън него. Техните знания и умения ще се проверяват с предварителен тест по изучаваните дисциплини и тест след приключване на курса, с оглед постигане на целите на курса - степен на придобиване на знания.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план

1. Запознаване с тематиката на материята.

2. Основни ритмични акценти.

3. Начало, кулминация, край на произведение.

4. Четене на прима виста.

5. Корепетиране.

6. Съпровод.

7. Художествен акомпанимент.

8. Възможности за транспониране.

9. Разпределение на работата в екип.

10. Работа с певец.

11. Работа с певец.

12. Работа с певец.

13. Работа с духов инструмент.

14. Работа с духов инструмент.

15. Работа с духов инструмент.

Литература по темите:

Цялата литература за акомпанимент във всеки музикален стил и жанр. Конкретните произведения се избират, съобразно индивидуалният план и развитие на всеки отделен студент.

Средства за оценяване:

Текущото оценяване е на база:

работа в часовете на курса - 30%

акомпанимент на сцена - 40%

работа в къщи - 30%