MUSM337 Изпълнителско майсторство (пеене, инструмент) I част - на английски език

Анотация:

Курсът по Изпълнителско майсторство (пеене, инструмент) е основен в магистърската програма за изпълнителство и представлява разгърната инструментална или вокална и художествено-естетическа програма, която се провежда под формата на индивидуални занимания с всеки студент в рамките на 30 часа лекции на семестър. Основната цел на програмата е да се даде силен тласък на изпълнителските и артистичните заложби на студента, да се развият неговите технически възможности, да се разкрие и утвърди една творческа самостоятелност у учащия, която ще го води и стимулира в неговия по-нататъшен самостоятелен път на музикант. В контекста на тази задача обучението съдържа технологична и художествена работа върху инструмента и върху клавирен репертоар от всички музикални епохи – от Барока до съвременността. По време на обучението в курса е необходимо студентът да усвои основни характеристики на съответния стил, начини на звукоизвличане, да умее да диференцира жанровите особености в творбите; да бъде научен на техническа сръчност, съобразителност и бързи реакции; да му бъдат давани насоки за самостоятелна работа, така че да може да избира оптимални, най-добри и подходящи за него решения както в техническата, така и в художествено-творческата работа.

прочети още
Музикално изпълнителство (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Милена Моллова  
проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
 Наталия Афеян  д-р
проф. Марио Хосен  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- определените произведения, определени като основни за курса - инструментални или вокални от всички стилове и жанрове.

- на какво ниво са в дадения момент и да подреждат своята програма спрямо моментните способности

2) могат:

- да четат на прима виста нотен текст със съответстваща трудност.

- да изпълняват качествено музикални произведения за инструмент или пеене.

- да реализират на сцена своите изпълнителски постижения.

- да подбират правилно репертоара с който ще имат изява пред дадена публика. Да могат професионално и с високи изисквания към себе си да представят този репертоар на концертната изява. Да могат да боравят с всички технически средства които са необходими за тяхното изпълнение.


Предварителни изисквания:
Висока музикално-техническа грамотност.

• Придобити изпълнителски умения

• Взети предходните части на курса

Да имат знания и подготовка, определящи ги като завършени и на високо естетическо ниво изпълнители.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Поради индивидуалността на преподаване, тематичният план е също строго индивидуален, включващ в сече си по-долу изброената препоръчителна литература.

Литература по темите:

Тематичен план на курса и препоръчителна литература (само насочваща, защото тя също зависи от индивидуалното развитие на студента):

1. Технически упражнения

2. Гами

3. Етюди

- Шопен

- Лист

- Рахманинов

4. Полифонични и барокови пиеси

- Бах – Английски сюити

- Бах – Френски сюити

- Бах – Италиански концерт

- Бах – Хроматична фантазия и фуга

- Бах – Прелюдии и фуги

5. Сонати

- Скарлати

- Хайдн

- Моцарт

- Бетовен

- Шуберт

6. Пиеси

- Шуберт

- Менделсон

- Лист

- Шопен

- Шуман

- Брамс

- Чайковски

- Рахманинов

- Пиеси от български автори

7. Концерти за пиано и оркестър

- Бах

- Хайдн

- Моцарт

- Бетовен

- Шуман

- Григ

Средства за оценяване:

Крайната оценка се формира от много компоненти: умения, отговарящи на съответното ниво – вокална техника, умения за изграждане на произведение, артистизъм, концертна дейност, участия в медии и др.

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30 %

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 50 %