MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част

Анотация:

The real book-vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-34

Oscar Peterson-Jazz exercises.

прочети още
Музикално изпълнителство (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Ангел Заберски  д-р
доц. Георги Петков  д-р
гл. ас. Илиян Парасков  д-р
доц. Етиен Леви  
проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

The real book-vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-34

Oscar Peterson-Jazz exercises.
Предварителни изисквания:
The real book-vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-34

Oscar Peterson-Jazz exercises.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
test

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

The real book-vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-34

Oscar Peterson-Jazz exercises.

Литература по темите:

The real book-vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-34

Oscar Peterson-Jazz exercises.

Средства за оценяване:

The real book-vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-34

Oscar Peterson-Jazz exercises.