DEVM107 Развитие на перцептивните процеси и изпълнителските функции в норма и в нарушение

Анотация:

Психология на развитието

Преподавател(и):

доц. Маргарита Райчева  д-р
проф. Ивайло Търнев  д.н.
доц. Пенка Христова  д-р
гл. ас. Богдана Александрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: