DEVM323 Самостоятелна работа: План за работа с дете с индивидуална програма

Анотация:

Курсът има за цел да представи основните компоненти при създаване на индивидуална програма за психосоциална рехабилитация на дете с увреждане.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

доц. Милена Мутафчиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните пунктове при разработването на индивидуална програма за психосоциална рехабилитация;

• Индивидуални техники на рехабилитация в зависимост от характера на увреждането на детето

2) могат:

• Да създаване на индивидуална програма за психосоциална рехабилитация;

• Да индивидуален подход при рехабилитацията на дете в зависимост от увреждането и индивидуалните способности на детето.


Предварителни изисквания:
Знания в областта на психопатология на развитиетоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Защита на създадена от студента програма за психосоциална рехабилитация на дете с увреждане.