DEVM322 Проект: Изследване на деца в училищна възраст

Анотация:

Психология на развитието

Преподавател(и):

доц. Милена Мутафчиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: