DEVM122 Проект: Стандарти за ранно детско развитие

Анотация:

Проектът предвижда разработване на процедури за психодиагностика на ранното детско развитие и изпробване на тези процедури с деца на възраст от 0 до 3 години.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

доц. Елена Андонова  д-р
доц. Милена Мутафчиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Основните когнитивни процеси и динамиката на развитието им през ранното детство

•Компоненти на експериментални процедури, които могат да бъдат използвани с деца от 0 до 3 години

2) могат:

•Да направят дизайн на експериментална процедура за ранното детство;

•Да изследват деца във въпросната възраст;

•Да правят изводи и интерпретация на данни от изследвания.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

•Да познават основните методи за психодиагностика в областта на детското развитие

•Да имат познания за експериментален дизайн

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Запознаване с инструменти за оценка на развитието в детска възраст.

Провеждане на изследване с деца в ранна детска възраст.

Литература по темите:

уточнява се допълнително според темата на изследването

Средства за оценяване:

Проектът се защитава като се представя на презентация, включваща дизайн, изследване и резултати.